Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

Serenade Personal Assistant English

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 13/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Call Center ประจำ AIS Fibre

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,517รายการ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. ดูแลและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001:2008 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ลดการสูญเสียและพพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ด่วนมาก)(อีสาน)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.เก็บเช็คลูกค้า 3.รับorder ลูกค้า 4.รับสินค้าคืนกรณีลูกค้าคืนสินค้า 5.เสนอขายสินค้า 6.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ 7.สรุปรายงานประจำสัปดาห์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (เครื่องพิมพ์)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตและทำการขอซื้อเมื่อจำเป็น 3.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของฝ่ายผลิต 4.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้องต้นถ้...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ติดตามการชำระเงินของลูกค้า 2.ตัดชำระหนี้ เปิดใบเสร็จรับเงิน 3.จัดทำเอกสารใบลดหนี้ 4.รายงานประมาณการรายรับ 5.บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6.ตรวจนับเงินสดและเช็คจากลูกค้าตามสายต่าง ๆ 7.ตรวจติดตามการชำระเ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้แทนขาย กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. เก็บเช็คลูกค้า 3. รับออร์เดอร์ลูกค้า 4. เสนอขายสินค้า 5. รับคืนสินค้ากรณีลูกค้าคืนสินค้า 6. รับข้อร้องเรียนของลูกค้า 7. ประชุมทีมขายประจำเดือน 8. สรุปรายงานการขายป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ติดตามยอดขายของลูกค้าและเซลล์ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 3.จัดทำ KPI และสรุปผลประจำเดือนแล้วนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 4.สรุปยอดขายประจำเดือนและไตรมาส 5.นำเสนอแบบการข...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.เปิดบิลขาย / INVOICE และบันทึกเลขที่บิลขนส่ง 2.สรุปลูกหนี้ติดวงเงิน/ระงับส่งประจำวัน 3.จัดทำใบวางบิลประจำเดือน 4.ดูแลรับผิดชอบการขายเศษโคน วัสดุเหลือใช้อื่น ๆ และรายได้อื่น ๆ ของบริษัท 5.ดูแลการขายส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 2.บริหารจัดการ กำกับและควบคุมดู...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด 2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย 3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบว์ชัวร์ ออกโปรโมชั่น 4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่าน Social Media, facebook...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า 2.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าของคู่แข่งและพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาสิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องจักรประจำวันของหัวหน้าชุด 4.ดูแลสต๊อกอะไหล่เครื่องจักรให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าหน่วยผลิต (ด่วนมาก!!)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและGMP / HACCP 2.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิตเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้หัวหน้างาน 3.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้องต้นถ้าเครื่องมีปัญหา 4...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 18,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ที่ได้กำหนดไว้ 3. จัดทำงบก...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

1. ปฏิบัติงานตามระบบการเงินของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบกระแสเงินสดของกลุ่ม ให้มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ 3. ควบคุมและตรวจสอบงานการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละบริษัท ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 40,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC)

บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จำกัด

- ขึ้นทะเบียน อัพเดทเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน - บันทึกและสรุปรายงาน CAR จากการตรวจติดตาม - ติดตามการแก้ไข ปรับปรุง CAR - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบริหารเอกสารระบบคุณภาพ - ตรวจติดตามระบบคุณ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Application Support Tester(ด่วนที่สุด)

บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

-Support ลูกค้าที่ใช้ระบบ SKYFROG All-in-one Logistics Solution ทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ -Remote เข้าไปที่เครื่อง Android ของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา -ทำเอกสารสรุปการใช้งานรวมถึงช่วยTester ทดสอบระบบในบางโ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ช่างขัด

SKpiercing

สามารถขัดงานจิวเวลลี่โดยใช้เครื่องขัด ประสบการณ์ด้านขัดงานเงิน ทอง แสตนเลส

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 11,500 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

พนักงานขับรถ

บริษัท เจ.แอล. ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท เจ.แอล. ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ดูแลการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อมบำรุง ถ้าจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านงานช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานที่อ.วังน้อย จ.อยุธยา(ตรงข้ามศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เจ.แอล. ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

- รับผิดชอบรับสินค้าเข้าสต็อก - ตรวจสอบ และส่งเอกสาร ให้กับ ฝ่ายบัญชีการเงิน (สำนักงานใหญ่) - ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

พนักงานขับรถบรรทุก (อัดยาง)

บริษัท เจ.แอล. ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ขับรถบรรทุก 6 ล้อ อัดยางรถฟอร์คลิฟท์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

Web Progermmer (สาขานิคมลาดกระบัง)**ด่วน**

บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดงาน : 1.พัฒนาโปรแกรมบน Web base, Window base และ Mobile device 2.พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และ Functional specifications 3.พัฒนาหรือแก้ไขโปรแกรมจาก Application เดิมที่มีอยู่แล้วพร้...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 35,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

Safety & Environment Specialist

Advanced Info Service PLC.

- ควบคุมและดูแลการจัดการงานด้านบริหาร การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยที่ประกาศใช้ภายในราชอาณาจักรไทย - วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ ข้อเสน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานบัญชี **ด่วนมาก** สามารถเริ่่มงานได้ทันที

บริษัท เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

- งานด้านบัญชีทั่วไป - ตรวจรับวางบิล รับเช็ค - ทำใบสำคัญจ่าย - เอกสารด้าน ภงด.1,3,53 / ประกันสังคม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงานคีย์ข้อมูล(ปฏิบัติงาน SV City ถ.พระราม3) เริ่มงานได้ทันที

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

คีย์ข้อมูล งบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน ลงโปรแกรมสำเร็จรูป ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 หรือ ระหว่างวันจันทร์-เสาร์ ทำงานได้ 3 วัน อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท (ค่าเบี้ยขยันวันละ 100 บาท)+...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ทั้งหมด 38,517 รายการ