Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ช่วยผู้จัดการโชว์รูม(สถานที่ทำงาน ถ.ทองหล่อ)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.บริหารดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ดูแลงานภายในโชว์รูม ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามมาตรฐานร้านและมาตรฐานการบริการ 3.แก้ไขปัญหาลูกค้า ให้สำเร็จอย่างทันท่วงที 4.สรุปรายงานยอดขายประจำวันต่อผ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Web Programmer

บริษัท แมวน้ำ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด

Develop website for customer Program web application for customer Create new engine for web designer

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales spec (ด่วน!)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.วางสเป็คกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการรวมถึงเจ้าของโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ออกแบบ และเจ้าของ 3.สนับสนุนข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต Process Engineer (Urgent)

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-Process control for yield improvement -Set up new project -Support 6 sigma project -Quality improvement -Cost reduction (CRP , VAVE) -Knowledge of standard quality tools such QC 7Tool ,SPC , 8D -TS...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 28,000 19/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 23รายการ
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (ด่วนมาก)

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

- คีย์ข้อมูลตามโปรแกรมสำเร็จรูป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องเป็นอย่างดี - อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบต่องาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลสินเชื่อ ธ.กรุงไทย ปฏิบัติงานที่ตึกเดอะไนท์ (พระราม 9)

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

หน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบงานสินเชื่อ -คีย์ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารลงในระบบงานคอมพิวเตอร์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 22 -35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) ...

เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 12,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3-6 เดือน)

บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด

รายละเอียดของงาน -ทำหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อลงข้อมูลสินค้า ในระบบ ERP - เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกประวัติข้อมูลสินค้า - มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม ERP SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -งานอื่น ๆ ที...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

Neolution Technology Corporation Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ด่วน !! เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล ประจำสำนักงานการบินไทย หลานหลวง

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

- ทำหน้าที่ป้อนข้อมูบ Internet Mask ในระบบ G5 - ทำงานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 10,000 19/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลและวางแผนข้อมูล (รับสมัครผู้พิการ)

บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

- วิเคราะห์ ประมวลผล วางแผนข้อมูลเนื้องานและปริมาณงานตกแต่งภายใน และจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MS Excel - คีย์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล-รายวัน (ประจำโครงการเทพารักษ์หรือนครอินทร์)

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- คีย์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ - จัดระเบียบเอกสารงานโอนให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล-รายวัน

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- คีย์ข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายบัญชี ลงระบบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

Neolution Technology Corporation Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 9,000 04/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด

- จัดทำเอกสารต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานต่าง ๆ - ดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 12,000 03/06/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว