Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้แทนขาย(Ambassador) ภาคตะวันออก

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

1.เปิดลุกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2.กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้ารายเก่า 3.เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน 5.มีประสบการขายด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตราด

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิคควบคุมงาน

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ยะลา

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 31รายการ
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

แพนสยาม แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด

วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการแผนการผลิต

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

ควบคุมงานการผลิต การจัดการ และพนักงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

- ออกแบบและควบคุม BOM (Bill of Material) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลา (Made by Order or Stock) - ควบคุมและติดตามแผนการผลิตเพื่อสรุปและนำเสนอผู้จัดการผลิตเพื่อดำเนิ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระประแดง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

วางแผนกระบวนการผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด

- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางการส่งมอบ - ตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสามงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ควบคุมการใช้ทรัพยากร คน / เครื่องจักร / วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 3. วางแผนเรื่องการใช้วัตถุดิบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/Supervisor Planning Production

บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด

วางแผนการผลิตและประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-รวบรวม ORDER งานตลาดให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิต -ติดตามงานผลิตแต่ละแผนกให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า -ตรวจดูสต็อคประจำวันของแผนกคลังสินค้า ให้เพียงพอ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ประสานงานด้านการรับเข้าสินค้า และส่งออกสินค้า - ประสานงานด้านการวางแผนการสั่งสินค้า - จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Urgent!

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- วางแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดจำหน่าย - วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท วีวิด พริ้น จำกัด

1 รับใบ P/O , P/R จากลูกค้า 2. ประสานงานระหว่างกระบวนการการผลิต 3 ทำรายงานการผลิตตลอดจนสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 4. ประสานงานระหว่างกระบวนการผลิตจนจบกระบวนการ 5. ถ้ามีประสบ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Planning

บริษัท จิไท จำกัด

- รับใบ P/O,P/R จากลูกค้า - ประสานงานระหว่างกระบวนการผลิต - ทำรายงานการผลิตตลอดจนสามารถส่งมอบให้ลูกค้า ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -ประสานงานระหว่างกระบวนผลิตตลอดกระบวนการ - ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานวา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เอสเอพี เฟอร์นิเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด

- ประสานงานกับฝ่ายขายและ ฝ่ายผลิต และทำการวางแผนการผลิต - ติดตามงานและจัดการ วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการผลิต - ติดตามงานการผลิต เพื่อให้ได้งานตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 25,500 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 30,500 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท มั่นชัย แมชชินเนอรี่ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

S.N.GROUP(2006)Co.,LTD

เงินเดือน(บาท) : 8,500 - 9,500 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

ทั้งหมด 31 รายการ