Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ออกแบบและประมาณราคา -ออกนอกสถานที่ (บางครั้ง)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัด นครสวรรค์ - อุทัยธานี

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในเขตพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 309รายการ
เลขานุการ

บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

1. รับผิดชอบดูแลงานที่ผู้บริหารมอบหมาย 2. ดูแลตารางการนัดหมายและการประชุมของผู้บริหาร 3. รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงานต่างๆ 4. ร่างจดหมาย พิมพ์งาน โต้ตอบ E-mail แทนผู้บริหารได้ 5. ประสานงานและติดตามงานที่ไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

- จดรายงานการประชุม ทำรายงานการประชุม ติดตามงานประชุม - ต้อนรับผู้มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - งานด้านคอมพิวเตอร์ ต้องดูแลการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานเอกสาร - จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เลขานุการส่วนตัว

Starmix International Trading Limited Partnership

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถสนทนา ภาษาอังกฤษ จีนกลาง หรือกวางตุ้ง ได้ดี ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เลขานุการโครงการ

บริษัท มั่งมีไพศาล จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,500 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1. ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. ติดต่อและนัดหมายงานให้กับผู้บริหาร 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานนัดหมายคิวผู้บริหารของคณะฯ -ติดต่อประสานงานทั้งใน และ ต่างประเทศ -รับผิดชอบการจัดประชุม การนัดหมาย การส่งจดหมายเชิญ บันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ -ดูแลงานสารบรรณ การเบิกจ่ายต่าง ๆ -งานอื่น ๆ ตามท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- จัดเตรียมการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น - จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น - จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปี รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ต้องส่งตลา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เลขานุการผู้บริหาร

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนการบริหารจัดการร่วมกับผู้จัดการ จดและรับคำสั่งของผู้บริหาร 2. จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมาย/จัดทำแผนงานประจำวันของผู้บริหาร 3. จัดการเกี่ยวกับการประชุมและจดบันทึกการประชุมทุกครั้งที...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เลขานุการ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบดูแลและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และติดตามงานจากผู้บริหาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เลขานุการ

Degree Lighting Store

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เลขานุการ(ภาษีจีน กับ ภาษาอังกฤษ)

บริษัท สำนักงานศิริการบัญชี จำกัด

ติดต่อเรื่องรายละเอียดกับทางบริษัท

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกภายใน • ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร • อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ผู้บริหารและพนักงานต่างชาติ อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เลขานุการส่วนตัวผู้บริหาร

บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด

-สามารถตอบอีเมลล์ของลูกค้าต่างประเทศ -ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุลวง -สามารถออกไปนอกสถานที่กับผู้บริหารได้

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 30,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

เลขานุการ

อินเตอร์ลิ้งค์ เทรด จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท คาสวา จำกัด

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีไหวพริบ ทำงานเอกสารได้ ทำงานเร็ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เงินเดือน(บาท) : 12,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

เลขานุการ (ประจำกระบี่)

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด

- จดบันทึกรายงานการประชุม/จัดตารางงาน/ดูแล ความเรียบร้อยต่างๆให้ผู้บริหาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - มีความสามารถทางด้านภาษาจีน - มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน(บาท) : 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ เมือง

เลขานุการผู้บริหาร ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักพหลโยธิน รับด่วน!!

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

-บันทึกรายงานการประชุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จองห้องประชุม -กรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร -รับเรื่องแทนผู้บริหาร -จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอแทนผู้บริ...

เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 15,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท นิวซีวิคเตอร์ จำกัด

ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร,ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง,จัดทำรายงานการประชุม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 20,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้ช่วยเลขานุการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในองคก์รและภายนอกองค์กร - ติดต่อนัดหมาย โทรศัพท์และกรองเรื่องก่อนส่งสายให้ผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารและจัดเก็บเอกสารให้เป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการทั่วไป

The Royal Bangkok Sports Club

1.ดูแลเอกสาร เข้า-ออก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2.จัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทั้งหมด 309 รายการ