Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sale Representative (ด่วนมาก)****

บริษัท เซเวน เอ กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อ ดูแล และเสนอขายสินค้า อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลัง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

1.ตรวจนับสินค้าในคลังของศูนย์กระจายสินค้าทั่วปร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ยานยนต์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- ดูแลและประสานงานในเรื่องกำหนดการนำรถยนต์ของบร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

webdesign

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 24,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานขายหน้าบูธ (เพศชาย) (25,000 บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานออกบูธ

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,021รายการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Survey Engineer

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

-ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Strategic Category Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

• การบริหารทีมงานจัดทำแผนงานการทบทวนสัญญาซื้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง M&E Project Engineer (Construction)

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- วางแผนและบริหารจัดการด้านไฟฟ้าสุขภิบาล ทั้งแผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Consumer Insight Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- ดำเนินการวิจัย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์, การบริการ, ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง CRM Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- ดำเนินการด้านงาน CRM ในส่วน Corporate CRM - ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Strategic Category Manager / Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้นำกระบวนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และงานบริการด้วย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) Sales&Operations; Planning Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

• ศึกษากระบวนการปฎิบัติงานภายในบริษัททั้ง Deman...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Marketing Manager

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Customer Service Officer

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Construction Management Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วางแผนการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Production Technician

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมการผล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Land Application Officer

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

Job Purpose ดำเนินงานด้านขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Engineering Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- ออกแบบและตรวจสอบแบบด้านวิศวกรรม - ร่วมในการออ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขายโครงการ

บริษัท ไอยราอินเตอร์เทรด จำกัด

- ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ประสานงานขาย - ค้นหาล...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ธุรการ (คีย์ข้อมูล) ประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- งานพิมพ์เอกสาร หนังสือส่ง บันทึกข้อความ คำสั่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมทรัพยากรธรณี (ถ.ศรีอยุธยา)

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ขับรถยนต์ส่วนกลาง ให้กับหน่วยงานและพาเจ้าหน้าท...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขายหน้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่น (ย่านประตูน้ำ)

บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด

(เงินเดือน+คอมมิชชั่น) - มีมนุษยสัมพันธดีมีใจร...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

แม่บ้านอ๊อฟฟิตร้านเสื้อผ้าแฟชั่น (ย่านประตูน้ำ)

บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด

(เงินเดือน+คอมมิชชั่น) - ทำความสะอาดอ๊อฟฟิต - ม...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Graphic Designer / กราฟฟิค (ย่านประตูน้ำ)

บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด

- ถ่ายภาพและตกแต่งภาพให้สมบูรณ์เพื่อใช้ใน สื่อส...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขับรถ / Driver (โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ)

บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด

- ขับรถผู้บริหาร คนไทย - ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

เปิดบิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จัดทำรายการการเงิน ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานอะไหล่

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

ตรวจเช็คอะไหล่ หรือประสบกานณ์ด้านอะไหล่

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานคาร์แคร์

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

- ทำความสะอาดรถ - ดูดฝุ่น - ล้างรถ เช็ดรถ - ดูแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขับรถส่งเอกสาร

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ตัดเย็บ-ถักโครเชต์ (ย่านประตูน้ำ)

บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด

- ตัดเย็บ รวมถึงงานซ่อมแซม เสื้อผ้าแฟชั่น - เข้...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000 30/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ทั้งหมด 1,021 รายการ