Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- ออกแบบแก้ไข Artwork ในการทำสื่อและอุปกรณ์การต...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานขายหน้าบูธ (เพศชาย) (25,000 บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานออกบูธ

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ให้กับธนาคารชั้นนำCustomer Service(ทำงานแถวบิ๊กซีวงศ์สว่างThai,Eng)บรรจุเป็นพนักงานประจำของธนาคาร

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

-บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทร...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 21,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลัง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

1.ตรวจนับสินค้าในคลังของศูนย์กระจายสินค้าทั่วปร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการหนึ่งสาขา

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 09/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,208รายการ
หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

ฟลุสสิค เคม

- วิเคราะห์และตรวจสอบรายละเอียดของงาน - วางแผน/...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผุ้จัดการ (โรงงาน) ประจำจังหวัด สมุทรสาคร

ฟลุสสิค เคม

- วางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าช่างฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)

ฟลุสสิค เคม

- วางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร)

ฟลุสสิค เคม

-ตรวจเช็คสินค้า,จัดสินค้าตาม Order เพื่อรอส่ง -...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

รับผิดชอบงานบัญชีด้านการบันทึกลูกหนี้ เจ้าหนี้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. ตรวจสอบและดูแลการจัดการให้มีสวัสดิการเบื้องต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรโรงงาน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. วางแผนการผลิตในสายงาน 2. สรุปข้อมูล วิเคราะห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

- ดูแลความสงบเรียบร้อยและการทำงานของพนักงานความ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

โปรแกรมเมอร์

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

วางระบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนจัดทำโปรแกรมเพื่อสนับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

- สรรหาและคัดเลือกตำแหน่งงานว่างตามใบขออนุมัติอ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าตามช่วงเวลา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างกลึง (ด่วน)

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

1.สร้างแบบและแก้ไขแบบแม่พิมพ์ของงานหล่อโลหะเหล็...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกงานกลึง

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

1.ควบคุมพนักงานกลึง 5 คนในการทำงานให้ได้ตามเป้า...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกงานหล่อโลหะ

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

1.ควบคุมงานหล่อโลหะเหล็กหล่อ,เหล็กหล่อเหนียว 2...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายผลิต (โรงเหล็ก,โรงหลอม) ด่วน

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

1.วางแผนการผลิตทั้งกระบวนการ 2.ตรวจสอบแผนการผลิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)

มีอำนาจ และความรับผิดชอบในด้านกิจกรรมประกันคุณภ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำักัด

ประสานงานขาย และบันทึกข้อมูลบัญชีลูกหนี้ ใช้คอ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถ

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

1.ขับรถติดต่องานของบริษัทฯ ไปยังสถานที่ต่างๆตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุง

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

1.ซ่อมแซม บำรุง รักษา อาคารโรงงาน 2.ซ่อมแซมเคร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Marketing Manager

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

1. responsible for developing marketing plan 2....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

1. รวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

ออกแบบงานฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถใช้โปรแกรมออกแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ขาย

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

1.เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2.หาลูกค้ารายใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด

ยูนิเวอร์แซล ไรซ์

1.สำรวจตลาด และคู่แข่งขัน 2.จัดทำข้อมูลพื้นฐานท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ทั้งหมด 1,208 รายการ