Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Exclusive

ศรเท็กซ์

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 30/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกน้อย

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องพิมพ์ (Digital Print)

บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-ควบคุมเครื่องพิมพ์ , ดูการทำงานของเครื่องพิมพ์...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งของ (เพศชาย) (18,000 บาท/เดือน) ( ปฏิบัติงาน : พหลโยธิน ซ. 27 )

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 08/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

sale (โครงการ บ้าน )

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,221รายการ
พนักงานคลังสินค้า/Fork lift Driver

CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Mechanical Engineering

RAMA PRODUCTION Co.,Ltd

Job Descriptions and Responsibilities • ดูแลรับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Research & Development Staff

RAMA PRODUCTION Co.,Ltd

• ประสานงาน, สนับสนุน งานทางด้านวิจัย และพัฒนา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Sale Coordinator

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

IT Programmer

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้มี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Accountant supervisor

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด

กำกับ ควบคุม ดูแล งานบัญชี – การเงิน และงานจัดซ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

-รับมอบแผนงานตรวจสอบกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

รับผิดชอบการรับเข้าวัตถุดิบ ควบคุมและตรวจสอบกระ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

รับผิดชอบการบริหารคลัง (ห้องเย็น) การบริหารพื้น...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(ปฏิบัติงานที่นิคมฯสินสาคร จ.สมุทรสาคร)

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

รับผิดชอบวางแผน สรรหาผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 28,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบริการ (โรงงาน ใกล้ อบต.คอกกระบือ ถ.เอกชัย-บางบอน)

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

ช่างซ่อม เครื่องกาแฟ ฯลฯ บริการให้กับลูกค้าภายน...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้าที่ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝายวิศวกรรม

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

บริหารงานและรับผิดชอบงานและปฏิบัติงานด้านการวาง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Supervisor การผลิต(เบเกอรี่)

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

-รับผิดชอบส่วนงานผลิต เค้ก -รับผิดชอบส่วนงานผลิ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต/พนักงานทั่วไป

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิเบเกอรี่(อยู่ในไลน์การผลิต)

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์สำนักงาน

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ลงบันทึกการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า ในโปรแกรมสำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(อาวุโส) ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

-วางแผนและให้คำปรึกษา เพื่อให้การจัดซื้อสอดคล้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพผลิตภัฒฑ์ เบเกอรี่และอาหาร

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

- วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - วางแผน ควบคุ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผุ้จัดการแผนกจัดซื้อ(ปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

- รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งระบบ - รับผิดชอบงามแผน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างตัดถุงพลาสติก

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด , บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด

1. ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. ตรวจสอบส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,221 รายการ