Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (Personal Banking Officer : PBO) ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ธนาคารธนชาต

1. ทำหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 13/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ วุฒิปวส.

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

1. เสนอขายสินเชื่อของธนาคารให้กับลูกค้า 2. รักษ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 20/06/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Direct Sales Assistant Manager

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สร้างและบริหารทีมขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ K...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Call Center QA Monitoring (Work at Head Office of Bank of Ayudhya, Rama 3 Road)

Ayudhya Capital Services Company Limited

• To ensure that service quality performance of...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 18/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- ออกแบบและผลิตสื่องานกราฟฟิก/Animation สนับสน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,107รายการ
ช่างคุมเครื่องจักร

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

- ตรวจสอบวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้าเครื่องจักร/Automation engineer

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

- วางแผนและจัดทำเอกสารการบำรุงรักาเครื่องจักรเช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

รับ-จ่ายสินค้า ทำสต็อกสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Interior Design (กรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(สาขาสมุทรสาคร)

โรงพยาบาลวิภาราม

1.รับนโยบาย วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

นักรังสีเทคนิค

โรงพยาบาลวิภาราม

1.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องมือและอุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลวิภาราม

1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีทั้งห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์

เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด

ส่งอะไหล่รถยนต์หรือสินค้าที่ได้รับมอบหมายในเขตพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด

-งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ภายในและภายนอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด

1.วางแผนกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารการตลาด กำหนดทิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

SALE อะไหล่

เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด

- รับผิดชอบเป้าหมายการขายตามที่ได้รับหมอบหมาย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

วิศวกรการผลิต

บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

วิศวกรควบคุมการผลิต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต เน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ดูแลกระบวนการผลิต ควบค...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าฝ่ายผลิต ( ด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์) LED DIsplay

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

- จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรออกแบบและพัฒนา R&D (หลายอัตรา)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

1. คิด ออกแบบ วิจัยพัฒนา สินค้า อิเลคทรอนิกส์(...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค/ช่างซ่อมเครื่องจักร

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ ซ่อมบำรุงเครื่...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Programmer (พัฒนา software)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ออกแบบ เขียน และพัฒนา software ด้านอิเลคทรอนิก...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

รับงาน Sales order ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

วิศวกรผลิตภัณฑ์ (Product Engineer)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

1.รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

จนท. Inspector (ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ 100% - ล...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Sales Engineer ประจำภาคใต้ SOUTH1 (สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,ระนอง)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

1. จัดทำแผนตารางการพบลูกค้า ตามเป้าหมายที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประกอบหลอดไฟ Lighting

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ประกอบผลิตภัณฑ์ บัดกรี ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ด้านหลอดไ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าแผนกขาย

Central Hardline Group

กำกับ ดูแลการขาย ให้เป็นไปตามแผนการขายและเป้าหม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า Merchandiser (สุพรรณบุรี)

บริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

1. ตรวจสอบสินค้า และนับสต็อกสินค้าตามร้านค้า มิ...

เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 22,500 19/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,107 รายการ