Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing Manager !! ด่วนมาก

เอสเธติก คอนซัลแทนท์

Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing da...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 20/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

พนักงานขาย Sale Representative (ประจำกรุงเทพ และ ประจำภาคตะวันออก เหนือล่าง ) \\\\\\\\\\\\\\\\

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์การแพทย์ ทั้ง ในเขต กรุงเทพ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

พนักงานขาย (ด่วน)

บริษัท เนชั่นเทค สตีล

ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8:30 - 17:30 ขายสินค้าทางโท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน

ธุรการฝ่ายช่าง

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารของแผนก 2.ประสานงานกับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 39,058รายการ
พนักงานขับรถส่วนกลาง

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ขับรถส่วนกลาง - ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่วนกล...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล)

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรขอ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมอบ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายขาย -จัดเตรียมเอกสาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-วิเคราะห์ยอดขาย -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานคุมเครื่อง

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรและหน้างาน - ขับรถโฟล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนความปลอดภั...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

Site Engineer (ประจำโรงไฟฟ้าภาคใต้)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในส่วน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Design Engineer (วิศวกรออกแบบ)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ออกแบบโครงสร้างเพื่อสนับสนุนระหว่างการก่อสร้าง ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

QS Engineer Manager

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุม กำกับ ดูแล การสำรวจปริมาณง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

1.ประสานงานการจัดฝึกอบรมภายใน-ภายนอก 2.ประชาสัม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Site Engineer

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

คำนวณออกแบบ , วางแผนการก่อสร้าง , ประมาณราคา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรประมาณราคา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Project Quality Control

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ปัญหางานก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพงานก่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ธุรการจัดซื้อฝ่ายประมาณราคา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

1.ติดตาม ประสานงาน และจัดทำเอกสารเพื่อขอราคาจาก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรตรวจสอบปริมาณงานระบบ (QS)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบคุณภาพงานระบบไฟฟ้า ปะปา สุขาภิบาล ก่อนส่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Project Manager (ควบคุมงานก่อสร้าง)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุม ดุแล การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (Design Engineer)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการที่ได้รับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

จัดเอกสารด้านไอที และติดต่อประสานงานกับโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

พนักงานบัญชี

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้ -ยื่นแบบ ภพ.30 , ภงด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Office Engineer (จ.ภูเก็ต)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

คิดปริมาณงาน เพิ่ม - ลด ของโครงการ เตรียมเอกสาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าภาคใต้)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุมดูแลงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า , ดูแลควบคุมงานก่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Programmer

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

1.เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Design Manager

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

บริหารงาน วางแผน ออกแบบและเขียนแบบ ด้านงานสถาปั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

วิศวกรบริการหลังการขาย (ด่วน)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุมดูแล และตรวจสอบ การดำเนินงานที่เกี่ยวกับง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Assistance Project director

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

กำกับดูแล และตรวจสอบ การบริหารโครงการต่าง ๆ ในภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ทั้งหมด 39,058 รายการ