Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ช่างอาคาร วิ่งกรุงเทพ ภาคตะวันออกด่วน!!

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าอาคาร ซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ตรวจเช็คแอร์สำนักงาน งานซ่อมแซมทั่วไป สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอณุญาติขับขี่ สามารถวิ่งภาคตะวันออกได้

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ตามProject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,270รายการ
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

smile bull marketing.co,Ltd

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

วิศวกรซ่อมบำรุง

smile bull marketing.co,Ltd

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

Production Supervisor

smile bull marketing.co,Ltd

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

- ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ - จัดทำเอกสารตามที่ผู้จัดการมอบหมายให้ - ดูแลเรื่องการบริการให้ได้ตามมาตฐานที่บริษัทกำหนดไว้ - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการบริการ - ตรวจสอบคุณภาพอาหารและวัตถุดิบ - กำ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 19,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

-ดูแลเรื่องการบริการให้ได้ตามมาตฐานที่บริษัทกำหนดไว้ - ฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ - สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า - ควบคุมให้พนักงานทำตามกฎระเบียบ - ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

แคชเชียร์ ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

- เช็คบิลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ตรวจนับเงินยอดขายและนำเงินยอดขายเข้าธนาคาร - จ่ายค่าอาหารพนักงาน - สรุปเงินสดย่อย - สรุปยอดขาย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เสิร์ฟ ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

- กล่าวต้อนรับและขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - แนะนำรายการอาหาร - จดบันทึกทวนรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง - ติดตามรายการอาหารให้ลูกค้า - บริการให้ลูกค้าพึงพอใจ - กล่าวคำขอบคุณลูกค้า - อื่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

รองหัวหน้ากุ๊กซูชิ ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เช็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

- จัดทำแผนประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับยอดขาย - ช่วยควบคุมต้นทุนอาหาร ,วัสดุสื้นเปลือง - สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานตามมาตรฐานและนโยบายที่กำหนดและสามารถบริการให้คำแนะนำลูกค้าไ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 18,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

กุ๊กซูชิร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

- จัดทำอาหารได้ตามสูตรที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพอาหารและวัตถุดิบก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง - ดูแลคุณภาพและความสดของอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - อืนๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยกุ๊กซูชิ ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Den ประจำสาขา เช็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5

บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด

-จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร -ช่วยจัดทำอาหารตามที่บริษัทฯกำหนด -ดูแลเรื่องความสะอาดภายในครัว

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีงามวงศ์วาน

บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

วุฒิปวช-ป.ตรี บัญชีเท่า่นั้น1.งานด้านบันทึกบัญชี (รายรับ-รายจ่าย) 2.งานออกใบเสร็จรับเงิน-งานออกใบแจ้งหนี้ 3.งานนำส่งภาษี,ภงด 4.งานกระทบยอดรับ-จ่าย กับธนาคารฯ สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ หยุดว...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

Report Programmer/Crystal Report

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

1. ออกแบบและสร้าง Report ให้กับ User ใส่โปรแกรม Crystal Report 2. ดึงข้อมูล Database ให้กับ User 3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL 4. มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Crystal Report ได้ (หากใช้โ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

System Support (Tester & Trainer)

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Window, Microsoft Office 2. Test โปรแกรมตามแผนกงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ทดสอบระบบหาจุดผิดพลาดของโปรแกรมให้แผนกโปรแกรมเมอร์แก้ไข 4. อบรมการใช้โปรแกรมให้กับ User 5. มีป...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

PHP Programmer

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

1.มีความรู้และเขียนภาษา PHP และ JavaScript มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจคำสั่ง SQL 2.ไม่ต้องออกแบบ Web เพราะมี Team design ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3.มีความขยัน อดทน ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง Central สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน • ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำร้านยูเนียน เคเค

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน • ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้างดูโฮม สาขาบางบัวทอง

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน • ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

รับสมัครพนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าแกรนด์โฮมมาร์ท บางบัวทอง)

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

• จัดสินค้าตามบิล Order • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า • ทำงานเป็นกะได้ • ดูแลสินค้าที่อยู่ใน Stock ให้มียอดตรงตามระบบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

Sales

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. ประจำสำนักงาน และไม่ต้องประจำสำนักงาน หางานป้อนให้กับโรงงาน 2. หา Order เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และขวด PET ส่งเข้าโรงงานผลิต 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในด้านการขาย 4. สร้างความสัมพันธ์อันดี...

เงินเดือน(บาท) : 3,500 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

Sales Representative

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. รับสมัครองค์กร บริษัทตัวแทนจำหน่าย และผู้มีความสามารถงานด้านการขาย จำพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน และขวด PET 2. ไม่ต้องประจำสำนักงาน ทำสัญญา Contact การขาย 3. มีค่าใช้จ่ายน้ำมันรถประจำให้ทุกเดือน 4. I...

เงินเดือน(บาท) : 3,500 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. ดูแลควบคุมระบบงานทางด้านซ่อมบำรุงทั้งหมด 2. วิเคราะห์ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี 3. สามารถแก้ไขปัญหาระบบงานด้านเครื่องจักรได้เบื้องต้น 4. มีความรู้ด้านไฟฟ้า เครื่องจักรเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 35,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน หรือบัญชีทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

- ควบคุมคุณภาพสินค้า ควบคุมของเสียจากการผลิต ลดความผิดพลาดจากกการผลิต เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้ - ควบคุมและวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า - บริหาร จัด...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ทั้งหมด 2,270 รายการ