Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Call Center ประจำ AIS Fibre

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

AIS Call Center ภาษาไทย

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,000 15/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,476รายการ
วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

จัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้างานบริหารโครงการ (รายงานประจำเดือน) จัดทำ Presentation รายงานความก้าน้าประจำเดือน และอื่น ๆ จัดทำแผนงานก่อสร้างหลัก แผนการปฏิบัติงานย่อย จัดทำข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

สถาปนิกโครงการ (Architect)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

บริหารควบคุมงานงานสถาปัตย์ในโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ งประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า (M&E Inspector)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ ประสานงานกับวิศวกร ผู้รับเหมา และ ตัวแทนเจ้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

เป็นผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารสูง (มากกว่า 20 ชั้น)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรประมาณราคา (QS Engineer)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

1. จัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้น จาก Conceptual Design 2. จัดทำราคาค่าก่อสร้างจาก Tender Drawing 3. นำเสนอแนวทางการลดราคาค่าก่อสร้างโครงการ (Value Engineering) ในกรณีราคาเกินงบฯ ที่ตั้งไว้ 4. สามารถเต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ผู้ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (S&A Inspector)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

ตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ณ ไซท์งานก่อสร้าง ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และ เจ้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ส่วนโครงการ (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รวบรวม จัดเก็บ และติดตามงานโครงการทั้งหมด จากพนักงานขาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.หาข้อมูลงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 3.ตรวจสอบลูกค้าในส่วนของผู้ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ศึกษางานหรือกิจกรรม หรือสินค้าขององค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดำเนินเนินงานประชาสัมพันธ์ - วางแผนงาน โครงการ และการดำงานประ...

เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 28,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่

น.ศ.ฝึกงาน (กราฟฟิคดีไชน์ ประจำสำนักงานงานกรุงเทพฯ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ช่วยงานด้านกราฟฟิคดีไชน์ Photo shop และงาน Artwork

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่

วิศวกรทดสอบ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ออกแบบการทดสอบ และทดสอบผลิตภัณท์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง พร้อมทั้งควบคุมการทดสอบ สินค้าตัวอย่าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบงาน - สรุปผลการทดสอบเพื่อส่งต่อห...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 28,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่การตลาดด้าน Graphic Design (สนง.กรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รับผิดชอบการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Below the-line) เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ แคตตาล็อก ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 2.ช่วยเหลือและสนับสนุนงานออกแบบสินค้าให้แก่พนักงานขายและฝ่า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรฝ่ายผลิต - Production Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1 ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต 3 ตรวจสอบและอนุมัติใบสั่งผลิต รวมถึงตรวจสอบใบรายงานการผลิต 4 อบรมหัวหน้าแผนกผลิตและพนักงานฝ่ายผลิตในเชิงเทคนิค 5 จัดทำเอ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

วิศวกรฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมอัตรากำลังพล เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่การตลาด Graphic Design (สนง.กรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ออกแบบงาน Graphic และสื่อทางการตลาดทุกประเภท 2.แก้ไข/ปรับปรุง/ออกแบบ Catalog, แผ่นพับ, โบรชัวร์ สินค้าของบริษัท 3.ออกแบบ Artwork / สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 4.ช่วยเหลือและสนับสนุนงานออกแบบสินค้าให้แก่ ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Sales Management (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รวบรวม จัดเก็บ และติดตามงานโครงการทั้งหมด จากพนักงานขาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.หาข้อมูลงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 3.ตรวจสอบลูกค้าในส่วนของผู้ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Electrical Engineer

บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- Develop project objectives by reviewing project proposals and plans; conferring with management. - Determine project schedule by studying project plan and specifications; calculating time requiremen...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เลขานุการ สำนักงาน

บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Supporting the GM and management team when dealing with Thai and foreign customers Answering calls and handling emails Preparing for meetings Attending customer or supplier meetings with the GM Making...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

Accountant

บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• Collecting invoice and preparing for payment • Issuing Tax Invoice and Receipt • Preparing supporting report/document for accounting process • Closing monthly financial statement

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พนักงาน PC เดอะมอลล์บางแค ด่วนมาก

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

ขายสินค้าเวลาห้าง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- วางแผนควบคุมและบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม - ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - พัฒนาความส...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 28,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ดูแลภาพรวมของทิศทางการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ดูแลภาพลักษณ์ตัวสินค้า ต้องรู้จักให้มากที่สุด จุดเด่น-จุดด้อย รวมไปถึงคู่แข่ง 3.ดูแล ควบคุมการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 4.สร้างและค...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ส่วนโครงการ (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รวบรวม จัดเก็บ และติดตามงานโครงการทั้งหมด จากพนักงานขาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.หาข้อมูลงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 3.ตรวจสอบลูกค้าในส่วนของผู้ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Project Sale (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งภายใน ที่เป็นกลุ่มงานโครงการ ซึ่งมีทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้าร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย กับกลุ่ม...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Sale Engineer (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้กระจกที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สถาปัตยกรรม แก่ลูกค้า สถาปนิก และนักออกแบบ 2.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ง...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

หัวหน้าฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมอัตรากำลังพล เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 55,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ทั้งหมด 38,476 รายการ