Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

หัวหน้าหน่วยเช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบจัดหาลูกค้ามาเช่าพื้นที่ - จัดทำประม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

- คัดแยกเอกสารรายรับ-รายจ่าย - จัดทำรายงานภาษีซ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

วิศวกร (Engineer) ประจำ ตึกแม็คโคร พัฒนาการ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ช่างเทคนิค ประจำโครงการเอสคอนโดดรีม ( สมุทรสาคร )

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 905รายการ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

1. จัดทำหรือรับคำขออนุมัติสั่งซื้อ(PR) จาก User...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและตั้งหนี้ในระบบ - ตรว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและตั้งหนี้ในระบบ - ตรว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Sup-Officer)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร - จัดทำกำรกระทบย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Sup-Officer)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร - จัดทำกำรกระทบย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาโครงการ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการต่างๆของแผนก เช่น M, ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาโครงการ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

• สนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการต่างๆของแผนก เช่น M, ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่ call center-inbound

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-รับสายลูกค้า ตอบคำถาม ให้ข้อมูล แก้ไขปัญหา แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่ call center-inbound

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-รับสายลูกค้า ตอบคำถาม ให้ข้อมูล แก้ไขปัญหา แล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่ติดตามค่างวดรถภาคสนาม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-ดูแลทีมติดตามหนี้ภาคสนามบัญชีที่มีวันค้าง ตั้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่ติดตามค่างวดรถภาคสนาม

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-ดูแลทีมติดตามหนี้ภาคสนามบัญชีที่มีวันค้าง ตั้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินรอการขาย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-บริหารจัดการรถยึดทุกประเภททั้งหมดที่จอดตามลานจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินรอการขาย

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-บริหารจัดการรถยึดทุกประเภททั้งหมดที่จอดตามลานจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Supervisor - งานทะเบียนรถยนต์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านการตรวจความถูกต้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Supervisor - งานทะเบียนรถยนต์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านการตรวจความถูกต้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินคดี (ฟ้อง&บังคับคดี)...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่บริหารงานคดี

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

-จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินคดี (ฟ้อง&บังคับคดี)...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนามประจำพื้นที่กรุงเทพฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

- รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้สินติดตามจัดเก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนามประจำพื้นที่กรุงเทพฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

- รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้สินติดตามจัดเก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Data Analyst

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

- Monitor วิเคราะห์ผลงาน วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Data Analyst

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

- Monitor วิเคราะห์ผลงาน วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

KPIs Management

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

1. กำหนดตัวชี้วัดและเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

KPIs Management

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

1. กำหนดตัวชี้วัดและเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ผู้จัดการสนับสนุนช่องทางการขายกรุงศรีประจำภาค (ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ-ปริมณฑล)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

1. รับผิดชอบยอดธุรกิจช่องทางกรุงศรี 2. ประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ผู้จัดการสนับสนุนช่องทางการขายกรุงศรีประจำภาค (ภาคอีสาน, ภาคใต้, กรุงเทพ-ปริมณฑล)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

1. รับผิดชอบยอดธุรกิจช่องทางกรุงศรี 2. ประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ทั้งหมด 905 รายการ