Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Customer Care Manager ประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ/ ขอนแก่น/ พิษณุโลก

บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด

- ควบคุมดูแลและวางแผนการบริหารงาน Call Center ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ปากเกร็ด

Business Planning & Controlling (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- ดูแล จัดทำ รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ รายงานสำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

senior Sale (อุตสาหกรรม)

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด

-ดูแลและขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม -...

เงินเดือน(บาท) : 27,000 18/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

ถอดบีโอคิว งานส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างบ้าน

เงินเดือน(บาท) : 27,000 - 32,000 13/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

พนักงานเคลียร์แบบ

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

เคลียร์แบบก่อสร้าง ทำช้อปดรออิ้ง

เงินเดือน(บาท) : 28,500 - 32,500 13/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,207รายการ
ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ตรวจเช็ค ควบคุมระบบไฟฟ้า 2.ซ่อมบำรุง ควบคุมระ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่QC.

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ตรวจสอบไซส์+อุณหภูมิ,ตรวจDefect และคุณภาพตามS...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Programmer

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1. ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรและนอกสถานที่ 2....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝายวิศวกรรม

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

บริหารงานและรับผิดชอบงานและปฏิบัติงานด้านการวาง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยQA

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.จัดทำแผนและปฏิบัติงานด้านการทดสอบความถูกต้อง(...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารจัดซื้อ

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในฝ่ายจัดซื้อใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

รับผิดชอบการบริหารคลัง (ห้องเย็น) การบริหารพื้น...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรภานในผลิต

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.จบการศึกษาปวช/ปวส ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เลขาผู้บริหาร

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่QA

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

-ปฏิบัติงานด้านทดสอบ/ตรวจสอบด้านประกันคุณภาพ ตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์สำนักงาน

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ลงบันทึกการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า ในโปรแกรมสำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

- ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามCAPเครื่องทุกชั่วโมง ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (งานวิศวกรรม)

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ดูแลงานจัดซื้อทางด้านวิศวกรรม งานเกี่ยวกับการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าแผนกบุคคล

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ดูแลงานด้านฝึกอบรมและด้านค่าจ้างเงินเดือน 2.ต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2.ยื่นภาษีซ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการวางแผนและการบริหารสินค้าคงคลัง 1.กำหนดวา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยบุคลากร

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

-ควบคุมและรับผิดชอบการสรรหาพนักงานรายวันและรายเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานปฏิบัติการทั่วไป

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

1. พนักงานคลังระหว่างผลิต 1 อัตรา 2. พนักงานตีต...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการซ่อมบำรุง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าหน่วย Calibration /เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- ควบคุมดูแลงานสอบเทียบทั้งระบบ - ควบคุม ดูแล ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- เขียนแบบกำหนดขนาดแบบแม่พิมพ์/ผลิตภัณฑ์ - จัดท...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการปฏิบัติงาน 1.จัดหา Supplier ให้สอดคล้องต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยธุรการ สวัสดิการและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการปรับภาพลักษณ์และสวัสดิการ 1.ควบคุมดูแลกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระราม2 ซอย100) **ด่วนมาก

บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด

- วางแผนการจัดซื้อ หาแหล่งวัตถดิบเพื่อให้สอดคล้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ทั้งหมด 1,207 รายการ