Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ธุรการบัญชี

TMD Space Co., Ltd

- ติดต่อประสานงานภายในและลูกค้าเรื่องการวางบิล ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

ผู้อำนวยการ

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

บริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่เขตปทุมวัน)

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.จัดทำและบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่่ยวข้องกับเอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

Admin Officer

TMD Space Co., Ltd

จัดการธุรการต่างๆในออฟฟิศ จัดเตรียมเอกสารใบแจ้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,221รายการ
พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต แยกเป็น 2 แผนก 1. แผนกย้อม...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างไฟฟ้า

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 2. จัดทำเอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

รับผิดชอบงานบัญชีด้านการบันทึกลูกหนี้ เจ้าหนี้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. ตรวจสอบและดูแลการจัดการให้มีสวัสดิการเบื้องต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรโรงงาน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. วางแผนการผลิตในสายงาน 2. สรุปข้อมูล วิเคราะห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

- ดูแลความสงบเรียบร้อยและการทำงานของพนักงานความ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

โปรแกรมเมอร์

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

วางระบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนจัดทำโปรแกรมเพื่อสนับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ธุรการคลังสินค้า

บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด

รับผิดชอบ บันทึกรายการผลิตลงโปรแกรมคลังสินค้า ท...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด

- ตรวจสอบเอกสาร ผู้สมัครงาน สัมภาษณ์เบื้องต้น -...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนก ฉีดพลาสติก

บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด

- ควบคุม,การทำงานเครื่องฉีดพลาสติก ในการผลิตชิ้...

เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 15,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด

- การจัดทำแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี - ดำเนิ...

เงินเดือน(บาท) : 15,500 - 20,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานธุรการแล็บ

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.หาสี ทดสอบสี ปรับสูตรสี 2.บันทึกข้อมูลผลการทด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.ประสานงานราชการ 2.จัดเก็บเอกสารสำนักงาน 3.งาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1. ปิดงบการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงิน การเบิก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.สรรหาพนักงานรายเดือนและรายวัน 2.จัดทำและสรุปข...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานขายหน่วยจด (กทม. กระทุ่มแบน) ด่วนมาก !!!

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

- ออกพบลูกค้าตามร้านที่ บริษัทฯ กำหนด - เสนอขา...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ด่วน!!พนักงานประจำบูธกรุงศรีเฟริสช้อย สาขาบิ๊กซีมหาชัย รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

-แนะนำผลิตภัณฑ์การสมัครบัตรเครดิต -ทำรายการลูกค...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างปรับผ้า

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.ปรับตั้งเครื่องถักผ้าให้ตรงตามใบสั่งผลิต 2.บำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างชีลเลอร์

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

-ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ห้อง Lab

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

- ทดสอบ/ออกแบบสูตรย้อมผ้า - ปรับเฉดสี/ผสมเฉดสี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า วัตถุดิบอุปกรณ์ อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่เทคนิคย้อม

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.กำหนด STANDARD ในการใช้งานเครื่องจักรย้อม 2...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

วางแผนกระบวนการผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ทั้งหมด 1,221 รายการ