Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนการตลาดและกิจกรรมการตลาด 2. Marketing ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Admin

บริษัท ซีเอ็น ไทย

1. ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน 2.ดู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , เมือง

Programmer

Online Asset Co.,Ltd.

ทักษะความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษา (Programm...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่โกดัง (Warehouse Staff) ประจำคลังสินค้าซอย อ่อนนุช 70

บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ตรวจสอบรับวัตถุดิบและอุปกรณ์สินค้าของบริษัท ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 548รายการ
Digital Content Manager

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการผลิตงาน Digital ,Website ,E-learning...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Account Executive

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูแล ประสานงาน ให้ข้อมูล ติดตามและหาโอกาสทำโครง...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Customer service officer ( PN )

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

** รับผิดชอบงาน Customer Service ระบบเครื่องรู...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานขาย (ประจำรถ Open)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น โทรศัพท์มือถือ i-mobile

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ(ประจำShop i-mobile)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ และเครื่...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,500 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Engineer Help Desk ( โครงการมิเตอร์ไฟฟ้า AMR) รับด่วน!

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

*ทำหน้าที่รับสายการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ จากล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ช่างเทคนิค (ประจำรถ Open)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ดูแลรับผิดชอบการซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือ และ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ(ประจำรถ Open)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-ให้บริการรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏ หมา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ช่างเทคนิค (เขียนแบบ)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เขียนแบบระบบไฟฟ้า - ใช้โปรมแกรม Autocad

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ช่างเทคนิค

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ซ่อมโทรศัพท์มือถือ

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ซ่อมเมนบอร์ดโทรศัพท์มือถือ

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Design Engineer

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ถอดแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนจากตัวอย่างผลิตภัณฑ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Assistant Manager

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วางแผนและวิเคราะห์การเงินให้กับธุรกิจในกลุ่ม Mo...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Senior Financial Analyst

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วางแผนและวิเคราะห์การเงินให้กับธุรกิจในกลุ่ม Mo...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานต้อนรับศูนย์บริการคาร์แคร์

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด

- ให้้บริการลูกค้า ในส่วนงานคาร์แค - แนะนำโปรโ...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานบริการประจำสถานี

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด

- ให้บริารเติมน้ำมันให้กับลูกค้า - เสนอโปรโมชั่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผุ้จัดการศูนย์บริการน้ำมันเซลล์

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด

ควบคุมบริหารจัดการภายในศูนย์บริการน้ำมันของเซลล...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

หัวหน้าศูนย์บริการล้างรถ

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด

- ให้บริการลูกค้าในส่วนของงานคาร์แคร์ - แนะนำโป...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด

- รับสมัครด่วน - เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริกา...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 10/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำ เซ็นทรัลชิดลม

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

ช่วยเตรียมวัตถุดิบให้เชฟ ดูแลความสะอาดในครัว

เงินเดือน(บาท) : 12,000 09/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานขาย

ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด

1. หาลูกค้าใหม่และประสานงานลูกค้าเก่า เพื่อขายส...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 09/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานช่างบริการ

ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด

1. ติดตั้งเครื่องพิมพ์และตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 09/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่สต็อก

ซุปเปอร์ริเออร์ อิงค์เจ็ท จำกัด

1. ดูแลงานด้านคลังสินค้า 2. บริหารคลังสินค้า 3....

เงินเดือน(บาท) : 18,000 09/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 548 รายการ