Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงพาร์ค คอนโดดรีม จ.ปราจีนบุรี

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และเจ้าของร่วม งานจัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

วิศวกร (Engineer) ประจำ ตึกแม็คโคร พัฒนาการ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- บันทึกบัญชี, จัดทำใบสำคัญจ่าย, รับวางบิล, บัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ผู้อำนวยการ (โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- วางแผนงานในการพัฒนาโครงการนิคม - บริหารจัดการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , นิคมพัฒนา

วิศวกรรมโยธา (ประจำนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ประสานงานเรื่องการออกแบบกับทางบริษัทผู้ออกแบบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 50,651รายการ
แม่บ้าน

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)

ดูแล-ทำความสะอาดหอพักของบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)

จัดดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร และจัด...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

หัวหน้าเขตการขาย

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)

ดูแลและบริหารเขตการขาย, PC ที่ได้รับผิดชอบรวมทั...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)

ดูแลจัดการด้านเอกสารและบันทึกติดตามตารางการประช...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Marketing Executive (ประจำศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ สาขางามวงศ์วาน)

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด

วางแผนงานการตลาดประจำปี จัดทำงบประมาณการตลาด คว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำ จ.สมุทรสาคร)

บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ

1. คำนวนต้นทุน 2. ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3. งานบั...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความเรีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ

เพศชาย หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาต...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้า จ.สมุทรสาคร)

บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ

1. ดูแลการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา 2. วางแผนการทำ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าแผนกขนส่ง (ประจำคลังสินค้า สมุทรสาคร)

บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ

1. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 2. วางแผนการทำงาน 3. แ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

งานพิมพ์เอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานคีย์ข้อมูล บ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

วางบิล เก็บเช็ค เปิดใบเสร็จรับเงิน สามารถใช้โปร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่โหลดภาพข่าว(อสมท)

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

- เดินส่งเทปทุกต้น ชม. ของข่าว

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 16,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

พนักงานส่งเอกสาร เคลียริ่ง สาขาบุญศิริ (สนามหลวง)

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

งานเคลียริ่ง และส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

พนักงานทำความสะอาดประจำสถานีรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

- ทำความสะอาด - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ช่างซ่อมบำรุง ประจำ สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสนามบินสุวร...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

- ปิดงบรายปีได้ -คีย์เงินเดือนลงในระบบของ Payro...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานขับรถ บ.อุเบะ (สาทร)

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

- ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 17,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขับรถ ธกส สำนักงานใหญ่

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

- ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,500 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานขาย (Sales Executive)

บริษัท เอ็น.เอส. เน็ตเวิร์ค จำกัด

- นำเสนอสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้า - ให้ข้อมูล/แน...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานฝ่ายเทคนิค

บริษัท เอ็น.เอส. เน็ตเวิร์ค จำกัด

- ติดตั้ง และให้บริการสินค้าของบริษัท - แก้ไขป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

อาจารย์ผู้สอน (Instructor)

บริษัท เอ็น.เอส. เน็ตเวิร์ค จำกัด

รายละเอียด : - จัดทำคู่มือประกอบการสอน /...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานขายทางโทรศัพท์

บริษัท เอ็น.เอส. เน็ตเวิร์ค จำกัด

1. โทรหาลูกค้าองค์กร เพื่อนำเสนอสินค้า และโปรโม...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลทั่วไป

บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

ดูแลเกี่ยวกับเรื่องบุคคลภายในบริษัท

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด

ทั้งหมด 50,651 รายการ