Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Programmer

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

•Analyze and Design and Develop Software based on the requirement •Generate Unit Test specification, running Unit Test cases and generate Unit Test Report •Documenting and training application to the ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 19/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการโชว์รูม(สถานที่ทำงาน ถ.ทองหล่อ)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.บริหารดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ดูแลงานภายในโชว์รูม ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามมาตรฐานร้านและมาตรฐานการบริการ 3.แก้ไขปัญหาลูกค้า ให้สำเร็จอย่างทันท่วงที 4.สรุปรายงานยอดขายประจำวันต่อผ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

Copper Crown Co., Ltd.

1.ขับรถส่งผู้บริหาร 2. บำรุงรักษารถผู้บริหารให้มีความสะอาดและพร้อมใช้ตลอดเวลา 3.ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 18.00 น.

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,000 15/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Sales spec (ด่วน!)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.วางสเป็คกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการรวมถึงเจ้าของโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ออกแบบ และเจ้าของ 3.สนับสนุนข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,843รายการ
ทั้งหมด 38,843 รายการ