Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Executive/Sale Manager ประจำโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ตำแหน่งงาน Sales Executive/Sale Manager ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

Sales Executive/Sale Manager ประจำโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม จ.นครพนม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ตำแหน่งงาน Sales Executive/Sale Manager ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

Sales Exclusive /เจ้าหน้าที่ขาย

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงาน - ดูแลลูกค้า และรับผิดชอบการให้ข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ช่างควบคุมระบบ ประจำอาคาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ดูแลงานด้าน ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลก่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ช่างสื่อสาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารให้พร้อมใช้งาน ติด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 50,646รายการ
พนักงานขายเครื่องสำอางค์

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

พนักงานเช็คเกอร์

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามบิล และจัดสินค้าต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 2. ต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ จัดการระบบ ISO9002

บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ จ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

1. จัดทำเงินเดือน / โปรแกรม payroll 2. งานสรรหา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารแผนก และบริหารจัดการยอดขาย ให้เป็นไปตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าแผนกผักและผลไม้

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

บริหารจัดการยอดขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการจัดซื้อแผนกสินค้าบริโภค

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ(จัดซื้อ)

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

1. สั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอในปริมาณที่เหมาะสม ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

วิศวกรโครงการ

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการจัดซื้อแผนกสินค้าเบ็คเล็ด

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการจัดซื้อแผนกสินค้าอุปโภค

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการซื้อแผนกอาหารสด

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด

เงินเดือน - รับผิดชอบงานค่าจ้าง คิดเงินได้ เงิน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ผู้จัดการร้านขายยา(เภสัชกร)

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารแผนก และบริหารจัดการยอดขาย ให้เป็นไปตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการแผนกพื้นที่เช่า

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-บริหารจัดงาน Food Court และพื้นที่เช่า ให้ได้ต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านบิวตี้ช็อป

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารแผนก และบริหารจัดการยอดขาย ให้เป็นไปตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าแผนกสินค้าอุปโภค

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-บริหารแผนก และบริหารจัดการยอดขาย ให้เป็นไปตามเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าแผนกเบเกอร์รี่

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-ทำเบอร์เกอร์รี่ได้อย่างมีความชำนาญ -สามารถบริห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าแผนกเนื้อสัตว์(Supervisor Butchery)

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

-บริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

หัวหน้าแผนกอาหารแช่แข็ง(Supervisor Frozen)

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

บริหารจัดการยอดขายแผนกอาหารแช่แข็งให้บรรลุเป้าห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

- บริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ผู้จัดการร้าน (Store Manager)

บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด

บริหารจัดการและพัฒนาทีมงาน ควบคุมและรักษามาตรฐา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา เมือง

ทั้งหมด 50,646 รายการ