Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขารังสิต (คลองหลวง 21)

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , คลองหลวง

วิศวกรรมโยธา

บริษัท คาร์ลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่หลัก ( Key Responsibilities ) 1. บริหาร...

เงินเดือน(บาท) : 32,000 11/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

ช่างอาคาร

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด

ดูแล/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,น้ำประปา,อื่น ๆ ภายในอา...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 16/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 21/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

พนักงานคลังสินค้า สาขารังสิต (ทำงานกะกลางคืน ค่ากะ 100 บาท)

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

1. โหลดสินค้าขึ้นรถเพือทำการส่งสินค้า 2. คัดแยก...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,205รายการ
ผู้จัดการทั่วไปสายการผลิต

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต - ศึกษา...

เงินเดือน(บาท) : 90,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระบบ PM. 2.วิเ...

เงินเดือน(บาท) : 26,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Marketing Executive

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.มีทักษะในการสื่อสารทั้ง คำพูด การเขียน และการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

นักการบัญชี Management Report

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.บริหาร / จัดการ / ดำเนินงานด้านการจัดทำ Manag...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Sale Engineers

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่รับผิดชอบ 2.ทำกา...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ผู้แทนขายรถดัมพ์และรถพิเศษ

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานด้านการขายให้บรรล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การตลาดสัมพันธ์

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

- ทำหน้ารที่บริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า - รับเร...

เงินเดือน(บาท) : 15,500 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

นักการบัญชีงบการเงินรวม

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

- จัดทำข้อมูลรายการทางการงเงิน - จัดทำรายละเอี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

นักการบัญชี

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

- บันทึกการลงบัญชีเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้/บัญชีเจ...

เงินเดือน(บาท) : 15,500 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

1. ดำเนินการจัดเตรียมการดำเนินการด้านต่างๆ เกี่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

- การออกแบบ การควบคุม การวิเคราะห์ การคำนวนขนาด...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 19,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าไลน์ผลิตสร้อย

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.รับ - จ่ายงาน และตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.รับผิดชอบเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Software Supervisor

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.วางแผนการทำงาน และติดตาม จัดแบ่งหน้าที่และควบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เลขานุการ (ล่ามภาษาจีน)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.ควบคุมตารางนัดหมายของ President 2.แปลเอกสารจา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Assistant of President

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.ประสานงานทั้งหมดภายในโรงงาน ให้ฝ่ายผลิตทำงานส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วย 2.สอนงาน ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

รองหัวหน้าแผนกบรรจุ

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.วางแผนการใช้กำลังคนและเครืองจักร บรรจุภัณฑ์เพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

• Develop and implement for HR strategy in line...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

QA Supervisor (Quality Control Inprocess)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำ Standard เพิ่มเติม แ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Secretary of Sales & Marketing Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd

1.Update Sales Director's daily calendar and ar...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

PC ขายโทรศัพท์มือถือประจํา Big C มหาชัย

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

- เชียรขายและบริการสินคาโทรศัพทมือถือ - แนะน...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานขายประจำร้านฮอกไกโด สาขาพอโตชิโน่

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด

- บริการลูกค้าตามที่บริษัทฯกำหนด - รักในงานบริก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เภสัชกร รพ.พานาซี พระราม 2

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

- ดูแลความเรียบร้อยของห้องยา - กำกับดูแลาการจ่า...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000 17/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,205 รายการ