Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ & สอบเทียบเครื่องมือวัด ( QC Inspector & Calibration)

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานการสอบกลับข้อมูล , หาแนวทางการป้องกั...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 26/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ -รายรับ รายจ่าย -บ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

Quality Report Co.,Ltd.

- ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กร และลูกค้า - งา...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 05/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 46รายการ
เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ)

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ) 1.ออกใบแจ้งหนี้ให้กับล...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 17/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ

เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

• สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(Teller / MKT) ประจำสาขาอโศก, ห้วยขวาง

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

-ให้บริการลูกค้า ด้านเงินฝาก สินเชื่อ ประกัน แล...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 10/04/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ แผนกปฏิบัติการการเงินจ่าย (ประจำสำนักงานใหญ่) สัญญาจ้าง 1 ปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

จัดเก็บเอกสาร ดังนี้ 1.การโอนเงินเข้าบัญชี ให้ก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (โซนนานา / ข้าวสาร / สีลม)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

- ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเพื้องต้นแก่ลูกค้า -...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 28/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท อิมเมจ สไตล์ จำกัด

ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในกระบวนการทางด้านการเงินข...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 26/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

• จัดทำรายงานขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งจัดทำปร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

- Financial Support - manage daily income - Dai...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 09/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Senior Treasury Officer

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

 Cash Ledger o Record advance received from cu...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000 09/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

แคชเชียร์ ประจําสาขา Shop Samsung (เซ็นทรัลเวิลด์)

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

1.รับชําระสินคา เก็บเงินทอนใหกับลูกคา 2.สรุป...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 08/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

- แจ้งยอดชำระและติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 07/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านตู้ Kiosk / Call Center

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

• รับสายเพื่อบริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้จัดการฝ่ายขายสินเชื่อเคหะ

ธนาคารธนชาต

-ติดต่อกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านและคอนโด -สร้างควา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน)

บริษีท พีเออี(เทรดดิ้ง)จำกัด

-มีประสบการณ์ ด้านการเงิน 1-2 ปี -มีการฝึกงานแ...

เงินเดือน(บาท) : 8,500 - 13,000 23/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์

New Hampshire Insurance Company

- บันทึกข้อมูล และดูแลจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Credit Risk Management

เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

• To ensures that the credit process, policies ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Credit Monitoring Officer

เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

• Monitor credit portfolio status to ensure tha...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่งานบริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรถยนต์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

ธนาคารธนชาต

ลักษณะงาน ตรวจรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 27/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ Field Customer Service (ภาคสนาม สัญญาจ้าง 1ปี)

ธนาคารธนชาต

ลักษณะงาน ติดต่อประสานงาน และพบลูกค้าสินเชื่อ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 27/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ทั้งหมด 46 รายการ