• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสามวา
บริษัท เอส.เค.ออโต้เพนท์ จำกัด
พนักงานธุรการตรวจสอบ ด่วน
1 ทำปฎิทิน ออกตรวจเครื่องมือสาขา ส่งเข้ากลุ่ม head office 2 ออกตรวจเช็ค เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือประจำตู้ช่าง ทรัพย์สินบริษัท นอกพื้นที่ สาขากรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 3 สรุป การตรวจเช็คเครื่องมือพิเศษ เครื่องมือประจำตู้ช่าง รายการสั่งซื้อ ส่งซ่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ ทุกสาขา ส่งงานทุกวันที่ 5 ของเดือน 4 จัดทำเอกสาร เครื่องมือ ทรัพย์สิน แก้ไขรายการ ที่ใช้ในการตรวจเช็ค ทุกสาขา 5 memo เครื่องมือและทรัพย์สิน รับเรื่อง สั่งซื้อ ส่งซ่อม ตรวจเช็ค ตรวจสอบข้อมูล เพื่อดำเนินการและติดต่อประสานงาน ระหว่างธุรการสาขา จัดซื้อ จนจบงาน 6 สรุป รายการเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำการ หักเงิน พนักงาน หากมีการทำเครื่องมือเสียหายหรือสูญหายและอื่นๆ ให้ทางบัญชีและฝ่ายบุคคล 7 ลงข้อมูลผลประกอบการ ประจำเดือนเรื่องค่าใช้จ่าย เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน การบำรุงรักษา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 101 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top