Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องมั่นคง TG คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิ เพศชาย วุฒิตั้งแต่ม.3 สมัครได้ รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป

Brinks (Thailand) Limited

1. บันทึกเวลาเข้า-ออก รถบริษัทฯ และรถบุคคลภายนอ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ด่วน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งทรัพย์สิน หน่วยงาน ATM เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป รายได้รวม 20,000 บาท

Brinks (Thailand) Limited

คุ้มกันและขับรถขนส่งทรัพย์สิน

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่่ห้องตรวจนับเงินสด ตำแหน่ง Cashier ประจำสำนักงานพระรามสาม

Brinks (Thailand) Limited

ตรวจนับเงินสด

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 06/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและนับเงินสด (Cashier) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถใช้คอมฯ ได้ รายได้ 15,000 บาทขึ้น

Brinks (Thailand) Limited

- นับเงินด้วยเครื่องตรวจนับเงิน - ตรวจสอบคุณภาพ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 10/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน ประจำสำนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ

Brinks (Thailand) Limited

ทำความสะอาดสำนักงาน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 353รายการ
ช่างเชื่่อมกลโลหะ (เชื่อมแสตนเลส)

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

1.เตรียมเครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงานให้พร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

วิศวกรประกันคุณภาพ

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

1. จัดทำแผนการสอบเทียบ 2. จัดทำบัญชีรายชื่อเครื...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 25,000 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด

1.หาข้อมูลแหล่งผู้ขาย คัดเลือก เจรจาต่อรอง เงือ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท พี.โอ.อี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. รับ PR ของแต่ละแผนกเพื่อสรรหาวัตถุดิบให้แต่ล...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 14,000 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ช่างอิเล็คทรอนิคส์,ช่างไฟฟ้า

บริษัท พี.โอ.อี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบอิเล็คทรอนิดและ เกี...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

ขับรถขนส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 15,000 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงาน Safety

บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

ดูแลความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ตรวจสอบระหว่างกา...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ช่างซ่อมบำรุง (โรงไฟฟ้า)

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ดูแล รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- วางแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

IT Support

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

- ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งบำรุงรักษา ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/CSR

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

• วางแผนและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้่าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Reception)

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- เป็นตัวแทนบริษัทในการต้อนรับผู้มาติดต่อประสาน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

สถาปนิก

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

JOB DESCRIPTION รายละเอียดงาน: • ทำการศึกษาและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

CRM Officer

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่เเละความรับผิดชอบ -วางเเผนเเละพัฒนาระบบก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Financial Budget Control Officer

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ -ประสานงาน / ตรวจสอบควา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Office Engineer

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-ถอดเเบบ ประมาณราคา งานเพิ่ม-งานลด -ดูเเลจัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

โฟร์แมนประจำ Site งาน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมงานก่อสร้างทั้งสเเนวราบเเละเเนวสูง -งานอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Civil Engineer ( วิศวกรโยธา )

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมงานก่อสร้างทั้งเเนวราบเเละเเนวสูง -ดูเเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าทีโอนกรรมสิทธฺื

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-จัดทำเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับลูกค้า -ติด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชี -บันทึกบัญชี -ทำบัญชี ด้านรับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา Big-c สมุทรปราการ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- เพศชาย/หญิง - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

พนักงานขาย(PC) ประจำดูโฮมสาขาเทพารักษ์ สมุทรปราการ ด่วน!!!

บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด

แนะนำสินค้าขายสินค้า,รักษายอดขาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Sale Co-Ordinator และ Admin (ประสานงานขาย)

บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด

- เปิดเอกสารใบเสนอราคา - ทำรายงานยอดขายประจำวัน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ทั้งหมด 353 รายการ