Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Accounting Manager **ด่วน**

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ปิดบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน สามารถ Present กับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

วิศวกรรมโยธา

บริษัท คาร์ลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่หลัก ( Key Responsibilities ) 1. บริหาร...

เงินเดือน(บาท) : 32,000 11/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขา ร่มเกล้า ด่วน !!!

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำหน้าที่ในคียข้อมูลใบขนส่งสินค้าของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง

ช่างติดตั้ง เน็ตบ้านAIS FIBRE (สาขา ลาดพร้าว)

DMP Advanced Solution Network Co.,Ltd.

ลักษณะการทำงาน - พนักงาน ช่างติดตั้งอินเตอร์เน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

ช่างอาคาร

บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด

ดูแล/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,น้ำประปา,อื่น ๆ ภายในอา...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 16/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,209รายการ
PC Supervisor หัวหน้าพนักงานส่งเสริมการขาย (เขตตะวันออก-กลาง)

บริษัท ออดินริค-ไทย จำกัด

รายละเอียดงาน 1.ให้การแนะนำ/อบรมแก่พนักงานให้มี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานเปิดบิลขาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- เปิดบิลขาย - ติดต่อลูกค้าและพนักงานขับรถขนส่ง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

วิศวกร

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต้นกำลัง - ดูแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Super Visor ห้องสี/เคมี

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

1. ควบคุมการทำงานของพนักงานชั่งสี/เคมี 2. วางแผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต แยกเป็น 2 แผนก 1. แผนกย้อม...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

- ดูแลด้านงานซ่อมบำรุง ในส่วนสายการผลิตทั้งหมด ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานติดรถขนส่ง

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ขนผ้า ไปกับรถขนส่ง

เงินเดือน(บาท) : 9,500 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการผลิต

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด

1. ปฏิบัติการห้อง LAB 2. คิดค้นและพัฒนาสูตรย้อม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

1. ประสานงานเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภาย...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Export Sales ( ขายต่างประเทศ)

บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

1.ประสานงานการส่งออก - และนำเข้า นำเสนอขายสินค...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

เปิดบิลขาย รับชำระหนี้ในประเทศและต่างประเทศ สรุ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 18,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

พนักงานปฏิบัติการทั่วไป

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

1. พนักงานปั๊มขึ้นรูป 1 อัตรา 2. พนักงานคลังระห...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/หัวหน้าหน่วยยานยนต์/ช่างเทคนิควางแผนปรับปรุงและพัฒนา

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการซ่อมบำรุง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- เขียนแบบกำหนดขนาดแบบแม่พิมพ์/ผลิตภัณฑ์ - จัดท...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการปฏิบัติงาน 1.จัดหา Supplier ให้สอดคล้องต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ด้านการตรวจสอบ และการออกแบบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

1. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 2. ห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการวางแผนและการบริหารสินค้าคงคลัง 1.กำหนดวา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต

วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- รับทราบแผนการผลิตประจำวัน จัดตารางการทำงานแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าต้นแบบ

skycolour

วางแผน วิเคราะห์งาน ออกใบรับประกันคุณภาพสินค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 15,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เซลล์ขายและติดตามลูกค้า

skycolour

1.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและสำนักงาน 2.หาล...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

จนท.คลังสินค้า

skycolour

-ติดตามงาน -ตรวจเช็คยอดวัตถุดิบและสินค้าของบริษ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนังงานฝ่ายผลิต ( เม็ด และ สีผงผสมพลาสติก )

skycolour

- ควบคุมเครื่องจักรให้ผิตสินค้าตามเป้าหมายที่ตั...

เงินเดือน(บาท) : 8,500 - 20,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการเคมี LAB

skycolour

-ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการผลิต -ควบคุมเครื่องจัก...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

skycolour

*ตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมพลาสติก ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ QC Test ชิ้นงานพลาสติก ( LAB )

skycolour

วางแผนและทบทวนใบสั่งงาน , ใบสั่งผลิต วิเคราะห์ช...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 17,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,209 รายการ