Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดคอนโด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนการตลาดและกิจกรรมการตลาด 2. Marketing ...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาคสนาม) ด่วนมาก

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมการติดตั้งป้าย ตรวจเช็คความเรียบร้อยของ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Programmer

Online Asset Co.,Ltd.

ทักษะความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษา (Programm...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Graphic designer

Revolution IT & Marketing .co.,Ltd

• ออกแบบและจัดทำ artwork สำหรับสื่อ online ต่าง...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

วิศวกรประมาณราคา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ถอดแบบประมาณราคาวัสดุ 2. วางแผนควบคุมปริมาณว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 216รายการ
รับสมัคร ครูสอนกำกับภาพยนตร์/ครูสอนการแสดง

บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รับสมัคร ครูสอนการแสดง สถาบันดนตรีศิลปะและการแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ครูสอนประพันธ์เพลง

บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Audition ครูสอนประจำวิทยาลัย SCA (Full Time) 1...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาบริหาร ,อาจารย์ประจำสาขาดนตรี

บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาบริหาร ,อาจารย์ประจำสา...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

นักวิชาการกลุ่มศิลปะ(ดนตรี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

นักวิชาการสังคม 1 ( สาขาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

นักวิชาการ(ศิลปะ-ดนตรี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ครูปฐมวัย (อนุบาล) (สอนที่ ร.ร.โสมาภาพัฒนา)

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

1. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 23,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Education Conselor Manager

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ - ให้คำแ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ครู / อาจารย์

บริษัท บี-วัน คิดส์ จำกัด

1.จัดทำแผน เตรียมแผนการสอน และสอนว่ายน้ำทารก ตั...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ครูสอนวิทยาศาสตร์

เกียรติทวี ค้าไม้

- ครูสอนด้านวิทยาศาสตร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

ครูสอนภาษาไทยและภาษาจีนกลาง

โรงเรียนรัชศาสตร์แม่น้ำภาษาและการจัดการขนส่ง

สอนภาษาไทยและภาษาจีนกลางในระดับต้น กลาง เน้นสนท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ครู / อาจารย์

โรงเรียนรัชศาสตร์แม่น้ำภาษาและการจัดการขนส่ง

งานสอนภาษาให้ชาวต่างชาติ และหรือ นักเรียนไทย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นักวิชาการวิชาสังคมศึกษา

บริษัท อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด

1.Creative Storyboard สำหรับทำ Animation 2.งานอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

ครูสาระวิทย์ ( ประถม )

โรงเรียนทอสี

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ระดั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.

แปลเอกสาร Thai-Japanese/ Japanese-Thai

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่วิทยากรค่ายพักแรม

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

-ดูแลระบบน้ำประปา ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ ภายในอา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว

ครูสอนภาษาไทย

โรงเรียน มาร์มาร่า จินดามณี

สอนภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ทำงานว...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

ครูสอนภาษาอังกฤษ

เกียรติทวี ค้าไม้

- รับผิดชอบในการสอนนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ - หรื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

วิทยากร

เอ็มเอ็ม คอมเมอร์เชียล จำกัด

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขอ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 20/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

อาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรม

เอ็มเอ็ม คอมเมอร์เชียล จำกัด

สอน-อบรมให้ความรู้ ด้านการลงทุน ไม่จำเป็นต้องมี...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 19/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

อาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรม

เอ็มเอ็ม คอมเมอร์เชียล จำกัด

เป็นอาจารย์-วิทยากร สอนและอบรมให้ความรู้ ประจำศ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 19/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

English Coach @Qualish

Learnbalance Group

- Teach students (age 8-18) Speaking, Pronuncia...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 19/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ครูสอนศิลปะเด็ก

Aomstudio

สอนศิลปะเด็ก อายุตั้งเเต่ 4-12 ปี จัดทำหลักสูตร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 18/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

ทั้งหมด 216 รายการ