Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Sales spec (ด่วน!)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.วางสเป็คกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการรวมถึงเจ้าของโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ออกแบบ และเจ้าของ 3.สนับสนุนข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 112รายการ
รองผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

- ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคาระห์งบการเงินได้ระดับเบื่้องต้น

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ 4.ด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้จัดการเขต

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

รับผิดชอบควบคุมด้านการปล่อยสินเชื่อ การจัดเก็บลูกหนี้ 3 งวดแรก ส่งเสริมการตลาด และสำรวจพื้นที่ทำเลเปิดสาขาใหม่ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.จัดจำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน,ปิดงบการเงินประจำปี 2.จัดทำงบผู้บริหารและนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ 3.ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ 4.ตรวจสอบและสรุปเอกสารด้านภาษี ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกสำรวจและพัฒนาสาขา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

• ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การบริหารการทำงาน 5 ปีขึ้นไปหรือมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการบริหารงานโครงการได้เป็นอย่างดี • มีความคิดสร้างสรรค์,ทักษะในการนำเสนอ,และกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและติดตั้งหนี้ในระบบ ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชีเบิกเงินสดย่อยสาขา ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค ติดตามเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายของสาขา แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่ายและจัดทำรายงานภาษีซื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (สนญ. จ.กาญจนบุรี)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผน ควบคุม และบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธขององค์กร วางแผนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานและให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานรวมทั้งดูแลรักษาแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

ผู้อำนวนการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

กำหนดนโยบาย แผน ข้อมูลและจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัทในการสนับสนุนกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ กำหนดนโยบายวางแผนและจัดการระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.การสร้างกลยุทธ์การตลาด,แผนการตลาดและงบประมาณของแผนกที่เกี่ยวข้อง 2.การจัดการและการใช้กลยุทธ์ที่จัดตั้งขึ้นและวางแผน 3.การเพิ่มสินค้าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.มีความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการตลาดในก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีควา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

ผู้จัดการแผนกการเงิน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

โฟแมน

อินทรา คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โฟแมน ควบคุมงานหน้างาน เขียนแบบงาน ถอนราคางาน

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี ไทรโยค

ผู้จัดการสาขา ร้านออฟฟิศเมท OfficeMate ประจำสาขาโรบินสันกาญจนบุรี สนใจติดต่อ คุณดุ๊ก

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

- บริหารยอดขาย - บริหารสต็อกสินค้า - บริหารพนักงาน - ควบคุมยอดสูญเสีย - ทำงานเป็นรอบ เป็นกะ สัปดาห์ละ 6 วัน สามารถ Walk-in สถานที่ : ชั้น 14 อาคาร JTC Jewelry Trade Center ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก ก...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

Inspector (ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี ท่ามะกา

วิศวกรโครงการ ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี ท่ามะกา

วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ดูแลตรวจสอบในส่วนงานระบบ ประกอบอาคาร ไฟฟ้า, ประปา,แอร์

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี ท่ามะกา

Sales Manager

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขากาญจนบุรี)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำเอกสารด้านธุรการ เช่น ชุดจดทะเบียน โอนทะเบียนรถยนต์, ดำเนินการยื่นต่อภาษีรถยนต์ให้แก่ลูกค้า 2.ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตบูโร จากการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 3.ให้ข้อมูล และช่วยลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

O&M Technician

เอ็นซิส กรุ๊ป

ตรวจสอบคุณภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่อมบำรุงระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และแผงโซ่ล่า

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขากาญจนบุรี

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

1. ดำเนินงานด้านสินเชื่อและสนับสนุนยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ และให้บริการลูกค้าที่สมัครบัตร Umay+ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. สนับสนุนยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ (มุ่งเน้นหาลูกค้าราย...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายประจำจังหวัด(ทั่วประเทศ)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-ดำเนินการขาย ตามแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายตามเป้าหมายที่กำหนด (รับตัวแทนขายทั่วประเทศ ตามจังหวัดที่ท่านสะดวกทำงาน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

Senior Account Executive ช่องทาง Wholesales (ประจำพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา / กาญจนบุรี 1 อัตรา / ราชบุรี 1 อัตรา)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)

- วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ - S2) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายท...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ทั้งหมด 112 รายการ