Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Php programmer

บริษัท แมวน้ำ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด

พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ Ext-JS Framwork

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 306รายการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

• Coaching and development Thailand direct purchasing team. • Supervising all direct purchasing activities and drive KPI to achieve department objective. • Record accurate information and prepare time...

เงินเดือน(บาท) : 55,000 - 60,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

วิศวกรโยธา

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยงบประงาณและทรัพยากรบุคคลที่จัดไว้ - จัดทำแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำแผนงานก่อสร้างของโครงการ - ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

วิศวกรสนาม

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วางแผนงานก่อสร้างทั้งแผนหลักและแผนสัปดาห์ - พัฒนาวิธีการทำงานของแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ รายสัปดาห์ - ควบคุมงานของทีมงานให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้ - เตรีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

Sales Executive ภาคตะวันออก

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแลร้านค้า ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ในเขตภาคตะวันตก จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม เป็นต้น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

พนักงานตรวจรับสินค้า ประจำคลังสินค้า ลอรีอัล บางนา-ตราด กม. 39 เริ่มงานได้ทันที

บริษัท โอกาว่า โลจิสติก จำกัด

- ตรวจรับสินค้า ขาเข้า - ตรวจสอบจำนวนสินค้ารับเข้า ให้ตรงกับเอกสาร

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เช็คเกอร์ ประจำคลังสินค้ายูนิลีเวอร์

บริษัท โอกาว่า โลจิสติก จำกัด

- ตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงกับเอกสาร - ตรวจสอบสภาพรถขนส่งก่อนการขึ้นสินค้า - ติดต่อประสานงานกับรถขนส่ง - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สรุปงานการขึ้นสินค้า - สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้ายู...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา เมือง

Japanese Interpreter (NYS Center) MSM:2505

Smartcruit Consultant Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดิบในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4. ส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

Maintenance Section Manager

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหตุ กำหนดแนวทางการแก้ไข ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนการซ่อม 2. บริหารงานในส่วนของวิศวกรรม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

QA Engineer

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.บริหารจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อลูกค้าและให้มั่นใจว่าปัญหาคุณภาพได้ถูกแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 2.ทำงานและประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ หาต้นเหตุและสาเหตุของปัญหาและมีแบบป้องกันแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง/วิศวกรเครื่องกล 2 ตำแหน่ง

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- จัดการดูแล การบริการและจัดการพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระเบียบ - ควบคุม บริการและการจัดการปริมาณวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ - ควบคุมการจัดการจั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการส่วนสรรหาและว่าจ้าง

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- สรรหาและคัดเลือกอัตรากำลังพลตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน - ติดต่อผู้สมัครงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น - เพิ่มช่องทางในการสรรหา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ตรวจสอบการผลิต 2. ควบคุมการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน 4. แจ้งปัญหาในการผลิต และตรวจเช็คงานให้ได้ตามมาตราฐาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา ฉะเชิงเทรา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ทั้งหมด 306 รายการ