Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้

ทำใบสำคัญจ่ายประจำโครงการ ทำสรุปรายจ่ายประจำโครงการ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 16,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

- จัดทำเอกสารส่งออก Invoice, Packing List, BL, LC - ประสานงานเปิดบิลซื้อ บิลขาย เข้าระบบภายในบริษัท - ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งออก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 124รายการ
วิศวกรโยธา ( ประจำสำนักงานประชาชื่น)

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

1.ควบคุมงานภาคสนาม งานวางท่อน้ำประปาและงานซ่อมบำรุงท่อน้ำประปา 2. ออกแบบ เขียนแบบ การก่อสร้าง 3.วางแผนการทำงานประจำวัน 4.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานส่งผู้บังคับบัญชา 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

วิศวกรโยธา (ภาคสนาม)ด่วน

บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

1ควบคุมคนงานก่อสร่้างได้ 2 สามารถออกต่างจังหวัดได้ 3 มนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

วิศวกรโยธา Q.C. ประจำโรงงานไทรน้อย นนทบุรี

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด

-ตรวจสอบคุณภาพแผ่น PC -รับผิดชอบดูแลเรื่องคุณภาพของบ้านตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามแก้ไขปัญหา Deflex ที่เกิดขึ้นและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิศวกรโยธา ประเภทสามัญวิศวกร

บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา 2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง 3.รายงานความคืบหน้าของโครงการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร

บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

วิศวกรโยธาอาวุโส (Exps. 6 - 10 ปี) *ด่วน*

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามรูปแบบ ข้อกำหนด และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specification) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา (Exps. 0 - 5 ปี) *ด่วน*

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามแบบรูป ข้อกำหนด และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว - ควมคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specificatio...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา

บริษัทสแควร์เทคจำกัด

1.ถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ 2.เขียนแบบงานข้อเสนอ และงานโครงสร้าง 3.ทำแผน QA,QC ตรวจสอบและรายงานผลงาน ก่อสร้าง 4.ติดต่อประสานงาน ผู้รับเหมา และลูกค้า ศึกษาแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียด ควบคุมกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิศวกรโยธา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

วิศวกรโยธาภาคสนาม

บริษัท ปภพ จำกัด

-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ โฟร์แมน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโยธา/Site Engineer

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อตัดเหล็ก บันทึกรายงานประจำวัน รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ช่างก่อสร้าง/โฟร์แมน / วิศวกรโยธา (ด่วนมาก)

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริหาร, ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบฯตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 50,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง (กว.)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

ควบคุม และวางแผนปฏิบัติงานในการก่อสร้างงานโครงสร้าง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

วิศวกรโยธา

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา

บริษัท อาควาบาธ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 21,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

วิศวกรโยธา / เจ้าหน้าที่ประเมินราคา / Office Engineer

บริษัท วินิธร จำกัด

-ดูแลงานเอกสารที่ส่งมาจากหน้าไซด์งานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาโทรศัพท์,แบบก่อสร้าง และการขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเสาสัญญาณทางด้านโทรคมนาคม - หน้าที่รับผิดชอบในการประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Civil Engineer ( วิศวกรโยธา )

เรือเจ้าพระยาครุยส์

* ดูแล ควบคุม จัดการในส่วนของงานก่อสร้างของโรงไฟฟ้า * เขียนแบบ ออกแบบ และกำหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน * วางแผนงานในการดำเนินการก่อสร้างต่างๆในโรงไฟฟ้า * จัดทำสรุปรายงาน และเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาก แม่สอด

วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม และธุรกิจ จำกัด

- ติดตามงานและวางแผนการทำงานได้ดี - สามารถสั่งการและควบคุมงานได้ดี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโยธา

บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด

ดูเเลควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

วิศวกรโยธา

สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ทั้งหมด 124 รายการ