Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้แทนขาย(Ambassador) ภาคตะวันตก

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

1.เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2.กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า,Agent 3.เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน 5.มีประสบการณ์ขายด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้า จะพิจารณาเป็น...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนการขายในทีม ทำการตลาดให้ทีม สนับสนุนทีมให้เกิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด ให้ความรู้ด้านการขายให้ทีม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 40,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

ช่างเทคนิคควบคุมงาน

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ยะลา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,441รายการ
ผู้จัดการแผนกผลิต (โคเรียน สุขสวัสดิ์84) ด่วน

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

วางแผน ควบคุม และตรวจสอบ ขั้นตอนงานผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ (หินสังเคราะห์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ,ต้นทุน,ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(corian สุขสวัสดิ์ 84)

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

ดูแลด้านความปลอดภัยของฝ่ายผลิตภัณฑ์โคเรียน ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายผลิตภัณฑ์โคเรียน ดูแลเรื่องอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตภัณฑ์โคเรียน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์

เจ้าหน้าที่สรรหา /แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

งานด้านสรรหา / แรงงานสัมพันธ์ -สรรหาพนักงานได้ตามแผนอัตรากำลัง -จัดทำเอกสารสัญญาจ้างและประเมินผลทดลองงาน -ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ - ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

วิศวกรประเมินพื้นที่ (โคเรียน สุขสวัสดิ์84)

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

ถอดแบบ ประเมินพื้นที่ตามแบบ ประเมินราคา เขียนแบบ auto cad

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์

ผู้ช่วยเลขาฯ

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - ทำสื่อโฆษณาองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เช่น ฺBrochure - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ ทำกา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Technical Specification

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

1.วาง Spec. ผลิตภัณฑ์กระจกของบริษัทฯ 2.ติดตามงานโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้มีการขาย 3.ให้ข้อมูล,อำนวยความสะดวกแก่ผู้ออกแบบและทีมขายในข้อมูลด้านเทคนิค,อื่นๆที่จำเป็น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เจ้าหน้าที่วางแผน

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

- วางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้ทันความต้อง การลูกค้า - ตรวจติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายการผลิต - ออกใบสั่งการผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางบ่อ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี - ตรวจสอบรายการรับเงิน - ตรวจสอบบันทึกการขายลูกหนี้ - จัดทำรายงานและตรวจสอบภาษีขาย - ตรวจสอบรายงาน AR Aging - ติดตามลูกหนี้และเร่งรัดหนี้สิน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

- วางแผนการขายและดำเนินการบริหารทีมขายให้ได้ ตามเป้าหมาย - กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารการขายและ ระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของ ฝ่ายขาย - ช่วยติดตามประเมินผล ตามงานที่ได้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

เทเลเซลล์ ชาย/หญิง อายุ 20 - 45 ปี ม.3-ป.ตรี **ประจำอโศก-สีลม เงินเดือน 13,500+ค่าเดินทาง 1,500-2,500 บ/ด.+คอมฯ ** (เริ่มงานวันที่ 31 ต.ค. และ 3 พ.ย. 2559 ) **ด่วน**

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- รับผิดชอบดูแลงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ - ทำงานประจำปฏิบัติในออฟฟิศ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ( หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)เวลา 09.00-18.00 น. - ทางบริษัทฯมีรายชื่อลูกค้าใ...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Pc Part-time @ Sony Store ประจำห้าง เซ็นทรัลพระราม 9 +++ ค่าแรง 500 บาท/วัน (สัญญาจ้างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 59 - มกราคม 60) ** ด่วนมาก**

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- ให้ข้อมูลสินค้าด้าน IT - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ - ประจำห้างพระราม 9

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

Telesales ประจำสาขา สุรวงศ์ (เริ่มงานวันที่ 31 ต.ค. และ 3 พ.ย. 2559 ) **ด่วน** ) งด.13,500+เงินค่าเดินทาง 1,500-2,500 บ/ด.+Incentive+คอมมิชชั่น+โบนัสทุกๆ 3 เดือน **

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- รับผิดชอบและดูแลงานเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษํทฯ กำหนดไว้ - ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในออฟฟิศ - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ - ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลค้าให้ - มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มง...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Telesales ** ประจำสีลม** (เริ่มงาน 31 ต.ค. 2559)** รายได้ 15,000-16,000 บ.(ยังไม่รวมคอมมิชชั่นและโบนัสทุกๆ3เดือน) ++

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- รับผิดชอบดูแลงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ - ทำงานประจำปฏิบัติในออฟฟิศ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ( หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Telemarketing รับ 5 อัตรา (เริ่มงานวันที่ 31 ต.ค. 2559 ) เงินเดือน13,500+ค่าเดินทาง1,500-2,500+Incentive+คอมมิชชั่น+โบนัส

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

* ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ * ทำงานประจำ Office ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า * ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ * บริษัทมีรายชื่อลูกค้...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

**ด่วน** Telemarketing # ประจำอโศก , สีลม/เงินเดือน 13,500+ค่าเดินทาง 1,500-2,500 บ/ด.**(สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงาน 31 ต.ค. 2559 ) ***

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- รับผิดชอบดูแลงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ - ทำงานประจำปฏิบัติในออฟฟิศ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ( หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ รับวุฒิ ม.3 (สาขา อโศก) เงินเดือน 13,500 บาท +ค่าเดินทาง 1,500-2,500 บ/ด+คอมมิชชั่น+โบนัส+สวัสดิการมั่นคง (เริ่มงาน 31 ต.ค. และ 3 พ.ย. 2559 ) **ด่วน**

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- รับผิดชอบดูแลงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ - ทำงานประจำปฏิบัติในออฟฟิศ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ( หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-18.00 น. - ทางบริษ...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบสินค้าก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ สาขาอาคารไทยซีซีทาวเวอร์ เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน + เบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการ ****รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป **

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

* ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ * ทำงานประจำ Office ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า * ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ * บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ * ก่อนปฎิบัติงา...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

พนักงานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ( TSR.)ประจำสาขา สาธร ** รับอายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี** ( สามารถเริ่มงานได้ทันที **ด่วน** )

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- รับผิดชอบดูแลงานขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ - ทำงานประจำปฏิบัติในออฟฟิศ - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ ( หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ทางบริษัทฯมีฐานข้อมูลลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Staff Pc Part-time@Central พระราม 9 วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2016 ค่าแรง 600-800 บาท/วัน

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- พับเสื้อผ้า - แพ็คเสื้อผ้าออกจากกล่อง - จัดสต็อก คัดแยกสินค้า - ดูแลงานภายในสต็อกสินค้า -แจกใบปลิว - ปฏิบัติงานช่วงเวลา พัก 1.30 ชม 08.00 - 17.30 น +++ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

พนักงานประจำร้าน Sony Store สาขา Paragon & Emporium เงินเดือนประจำ 15,600 - 2,0000บาท/ด ( หรือตามตกลง )

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- ให้ข้อมูลสินค้าด้าน IT กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน ประเภท ITเช่นNotebook,Tablet,DigitalCamera, TVฯลฯ - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านให้ได้รับการบริการที่ พึงพอใจมากท...

เงินเดือน(บาท) : 15,500 - 21,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

: Staff Pc Part-time@เอ็มควอเทียร์ 21 - 31 ตุลาคม 2016 ค่าแรง 600-800 บาท/วัน

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- พับเสื้อผ้า - แพ็คเสื้อผ้าออกจากกล่อง - จัดสต็อก คัดแยกสินค้า - ดูแลงานภายในสต็อกสินค้า -แจกใบปลิว - ปฏิบัติงานช่วงเวลา พัก 1.30 ชม 08.00 - 17.30 น +++ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา

Staff Pc Part-time@Central ปิ่นเกล้า 21 - 31 ตุลาคม 2016 ค่าแรง 600-800 บาท/วัน

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- พับเสื้อผ้า - แพ็คเสื้อผ้าออกจากกล่อง - จัดสต็อก คัดแยกสินค้า - ดูแลงานภายในสต็อกสินค้า -แจกใบปลิว - ปฏิบัติงานช่วงเวลา พัก 1.30 ชม 08.00 - 17.30 น +++ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

Pc Part-time @ Sony Store ประจำห้าง เดอะมอลล์บางแค +++ ค่าแรง 500 บาท/วัน (สัญญาจ้างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 59 - มกราคม 60) ** ด่วนมาก**

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- ให้ข้อมูลสินค้าด้าน IT - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ - ประจำห้างเดอะมอลล์บางแค

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางแค

Pc Part-time @ Sony Store ประจำห้าง เดอะมอลล์บางกะปิ +++ ค่าแรง 500 บาท/วัน (สัญญาจ้างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 59 - มกราคม 60) ** ด่วนมาก**

บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด

- ให้ข้อมูลสินค้าด้าน IT - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ - ประจำห้างเดอะมอลล์บางกะปิ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ทั้งหมด 38,441 รายการ