Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,449รายการ
ช่างประจำอาคาร(ไซด์งานบางนา/รังสิต/แบริ่ง บางนา/รัชดา/พระราม9/ท่าพระ/พระราม2

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1.ควบคุมดูการเปิด – ปิด ระบบต่าง ๆ 2.ซ่อมแซมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 3.ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ตามตารางการตรวจสอบ 4.บันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรลงในแบบฟอร์ม ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติ(ไซด์งานบางนา/รังสิต/แบริ่ง บางนา/รัชดา/พระราม9/ท่าพระ/พระราม2/มีนบุรี)

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1.ตรวจรับและเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย และจัดทำสรุปรายงาน 4.คัดแยกจดหมายนำส่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 5.บริการลูกค้าที...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างอาคารส่วนกลาง(นิติบุคคล)

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

1.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร 2.ให้การบริการและความช่วยเหลือแก่ พนักงานไซด์งาน 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้าง ประจำหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง ประจำหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ลักษณะงาน เป็นอาคารทางการศึกษา ขนาด 10,000 ตารางเมตร จังหวัดระยอง 1. วางแผนและควบคุมงานก่อส...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง บ้านค่าย

HR Officer

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.

-Benefit & Welfare for employees -Time attendance, check & calculate OT, sick leave, vacation leave, etc. -Recruitment job -Other job per assign

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Digital Marketing Specialist

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

Job Purpose ดำเนินการสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือแบรนด์ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลเพื่อ Up...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

-รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด,รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) -ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขรการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่าจ้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด(อสังหาริมทรัพย์)

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานตลาดที่วางไว้ ติดต่อประสานงานทางการตลาดทั้งภายใน-ภายนอกด้าน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ตั้งหนี้ Supplier พร้อมตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีพร้อมออกรายงานภาษีซื้อ - รวบรวมทำจ่าย Supplier โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

Web Programmer

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

-มีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบบน Web Application และ Web site ด้วยภารษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง PHP,HTML,JavaScript, AJAX,CSS,Qvery JSON -มีความสามารถในการเขีียน Wes Application -มีผลงาน มาประกอบในวันที่สั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

ผู้จัดการอาคาร(ไซด์งานบางนา/รังสิต/แบริ่ง บางนา/รัชดา/พระราม9/ท่าพระ/พระราม2

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

-ดำเนินการกำหนดแผนงาน -ควบคุมตรวตสอบการปฏิบัติงาน -พร้อมแก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธ์ภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส(อสังหาริมทรัพย์)

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

- กำหนดนโยบายและวางแผนการตลาด - แผนงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด - มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มีประสบการณ์การตลา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร

บริษัท แคปปิตอลจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

-ดูแลงานบริหารอาคารชุด -ควบคุมการทำงานของหน่วยงาน -ให้คำปรึกษาด้านการบริหารอาคารชุด -นำเสนอรายงานด้านการบริหารจัดการ -จัดทำงบประมาณ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Telesales (ฝ่ายขายทางโทรศัพท์) ติดBTSอโศก *วุฒิม.6ขึ้นไป *มีฐานเงินเดือนประจำแน่นอน!!! ++รายได้เฉลี่ย30,000/ด โทร. บ๋อม++ เริ่มงานได้ทันที!!

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

รับพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ***ติดต่อคุณบ๋อม 084-361-1324 Line: 0843611324 ***สมัคร สัมภาษณ์งานทราบผลทันที โอกาสได้งานสูง!!! ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

Sales / AE ขายโฆษณา (สื่อสิ่งพิมพ์,วิทยุ,SMMTV)

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- เสนอขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร วิทยุ และทีวี - ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและบริษัท - สรุปงาน ปิดการขาย - มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วย Web server

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก -ดูแลระบบ server เพื่อให้บริการงาน web service -ประสานงานกับ ISP ดูแล Monitor แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว - สามารถบริหารงาน data และ Resource สเกลใหญ่ได้ด้วยตัวเอง -มีความรับผิดสู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- บัญชีด้านรับ RV - บัญชีด้านจ่าย PV - บัญชีด้านซื้อ AP - บัญชีด้านขาย AR - ตรวจสอบการจัดทำภาษี ภงด.1,3,53,54 ภพ.30,36 เพื่อยื่นกรมสรรพากร - ตรวจสอบเอกสารเช็คสต๊อกสินค้า ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ เพื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

พนักงานขับรถ ตู้ / OB

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- ขับรถพานักข่าวไปทำข่าว - สามารถออกต่างจังหวัดได้ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

Programmer VB6,SQL

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- จบปริญญาในสาขา computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เกี่ยวกับภาษา VB,VB.NET,ASP,PHP และสามารถพัฒนา application ได้ - มีความรู้เกี่ยวกับ SQL,Ms Aceess,Excel,Crystal Report - สามารถปรับปรุงและพัฒ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- ติดต่อประสานงานด้านลิขสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศ - จัดส่งเอกสาร-พัสดุออกต่างประเทศ - แปลเอกสาร จดหมายธุรกิจ - จัดเก็บเอกสารและลงข้อมูลในระบบ **มีทักษะภาษาญี่ปุ่นจะพิจรณาเป็นพิเศษ**

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

ดูแลคลังสินค้า ลาดพร้าว 48

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

พนักงาน PC ( ประจำ Lotus สุขาภิบาล 3 )

บริษัท เป็นต่อ โฮลดิ้ง จำกัด

1.จัดเรียงสินค้า 2.บริการลูกค้า 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Customer Service Supervisor

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้าความพึงพอใจสูงสุด ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงหลังหมดระยะประกันและงานต่อเติมบ้าน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ทั้งหมด 38,449 รายการ