Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน - ดูแลคุณภาพอาหาร และสินค้าให้ได้มาตรฐาน

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 19,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ตามProject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,692รายการ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาสงขลา จ.สงขลา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาอ้อมค่าย จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (แคราย)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด 2.จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน 3.ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย 4.ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

แม่บ้าน (สำนักงานใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงานตามที่รับได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดห้องประชุม/เสริฟน้ำ-อาหาร 3.เบิกข้อง-อุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา นิคมพัฒนา จ.ระยอง

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสา ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขา นครพนม จ.นครพนม

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครพนม

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล สำนักงานติวานนท์

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

รับผิดชอบ เบิก-จ่าย-จัดเก็บ เล่มทะเบียน ชุดสัญญา โฉนดที่ดิน ลูกค้าหนี้สูญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างอิเล็คทรอนิคส์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) / รับจำนวนมาก

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

- รับสมัครนักศึกษาวุฒิปวช.ขึ้นไปที่จบใหม่ด้านอิเล็คทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่ออบรมและฝึกสอนเป็นช่างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และช่างซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่นปริ้นเตอร์

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Representative)

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Direct Sales) เครื่องปริ้นเตอร์ / เครื่องมัลติฟังก์ชั่นปริ้นเตอร์ A4 และ A3 / เครื่องถ่ายเอกสาร / ระบบงานการจัดการด้านเอกสาร (DOCUMENT SOLUTIONS) ส่วนราชการและเอกชน ทั้งในระบบเช่าแ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร / ช่างซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่นปริ้นเตอร์ / ช่างซ่อมปริ้นเตอร์ / ช่างอิเล็คทรอนิคส์ (จำนวนมาก)

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ซ่อม / บริการ (Onsite Service Staff) เครื่องปริ้นเตอร์ / เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นปริ้นเตอร์ A3 และ A4 (MFP) SAMSUNG SHARP KYOCERA DOCUMENT SOLUTION FUJI XEROX บริกา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

แม่บ้าน (แคราย จ.นนทบุรี)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เบิกของ-อุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาหนองคาย จ.หนองคาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : หนองคาย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบ้านดุง จ.อุดรธานี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบางทราย จ.ชลบุรี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาพระยาสัจจา จ.ชลบุรี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขานครระยอง จ.ระยอง

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาโพนพิสัย จ.หนองคาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : หนองคาย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาท่าพระ จ.ขอนแก่น

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำสำนักงานแคราย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

รับผิดชอบาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ รวมถึง hardware, software, และอุปกรณ์ เครือข่ายภายใน ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานสนับสนุน กับทีมงานสาขา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาคลองท่อม จ.กระบี่

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

ทั้งหมด 38,692 รายการ