Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี ด่วน!!!

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 739รายการ
Production Supervisor

บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด

บริหารจัดการงานทางด้านการตัดแต่งสินค้าเนื้อสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด

ดูแลงานด้านระบบซ่อมบำรุงภายในโรงงานทั้งหมด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ R&D

บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด

ทำการทดลองคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ กำหนดวิธีการผลิตทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ สเปคสินค้า คำนวณ yield ในสินค้าที่คิดค้น ตลอดจนสอนวิธีการทำสินค้า Lot แรกให้กับฝ่ายผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม ดอนตูม

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด

ดูแลรับผิดชอบข้อมูลเอกสารในระบบ ติดตามเอกสารในระบบให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการทำ Internal Auditor ได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม ดอนตูม

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

1. รับผิดชอบงานด้านสรรหาและว่าจ้างพนักงาน 2. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม 3. รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ 4. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 5. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ดูแลงานด้านจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ ภายในบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

รับผิดชอบงาน คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อและการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานอื่นๆ มีความรู้ทางด้านอะไหล่เครื่องจักร เครื่องรัด เครื่องฉีดพลาสติก

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

1. ประมาณการยอดการผลิต 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ 4. กำหนดตารางการผลิต 5. ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต 6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต 7....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้จัดการคลังสินค้า

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

รับผิดชอบการวางเเผนเเละควบคุมการรับ การจัดเก็บเเละการเบิกจ่ายวัตถุดิบเเละสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตเเละการจัดส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานขับรถส่งของ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

- ขับรถส่งของให้บรรลุจุดหมายปลายทางตามที่ได้กำหนดสถานที่จัดส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ซ่อมบำรุงรักษา เครืองจักร ไฟฟ้า อีเลคโทรนิก และซ่อมบำรุงงานทั่วไปในโรงงาน ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงไฟฟ้า เครื่องจักรในโรงงาน

เงินเดือน(บาท) : 10,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

วิศวกรเครื่องกล

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

1.ควบคุมการทำงานของเครื่องรีดพลาสติก 2.ตรวจสอบคุณภาพงาน ประสิทธิภาพเครื่องจักร 3.จัดทำเอกสารการผลิต 4.ทำแผนการ PM เครื่องจักร 5.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

1.ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ 2.งานด้านเอกสาร และด้านงานธุรการทั่วไป 3.รับโทรศัพท์ 4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ดูแลด้านอะไหล่เครื่องจักร, เช็คสต๊อคอะไหล่เครื่องจักร,จัดทำรายงานประจำเดือน, งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานคลังสินค้า

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

จ่ายสินค้าตามใบเบิก จัดเก็บสินค้า สามารถขับรถโฟล์คลีฟได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานขับรถส่งเอกสาร

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

- ส่งสินค้าและพัสดุตามสาขาของบริษัทฯ - รับ - ส่งเอกสาร, เก็บ-รับเช็ค, วางบิล - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ช่างไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบ PM เครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก หรืองานรีดแผ่นพลาสติก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานขับรถ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

-ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามใบส่งมอบ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบ PM เครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก และรีดแผ่นพลาสติก และเครื่องจักรอื่นที่มีในอุตสาหกรรมพลาสติก

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต Poly & APET

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมตรวจสอบเครื่องจักร ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ให้คำแนะนำพนักงานในไลน์ผลิต

เงินเดือน(บาท) : 45,000 - 60,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ซ่อมแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างประกอบแม่พิมพ์พลาสติก

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

ประกอบแม่พิมพ์พลาสติก ตามแบบได้ มีความรู้เรื่่องแม่พิมพ์พลาสติก

เงินเดือน(บาท) : 10,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าฝ่ายผลิต

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

- ควบคุมการทำงานของพนักงานกะ - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผน - สามารถทำงานเป็นกะกลางวันและกลางคืนได้ - มีความรู้เรื่องการผลิตงานฉีดพลาสติก - มีความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ - ทำงานในภาวะแรงกดดั...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP

รับผิดชอบงาน คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อและการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานอื่นๆ มีความรู้ทางด้านอะไหล่เครื่องจักร เครื่องรัด เครื่องฉีดพลาสติก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 739 รายการ