Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

3. Marketing Manager/ Marketing Assistant Manager/Marketing Communication

บริษัท แฟชั่นควีน จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 01/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบริหารฐานข้อมูล สาขาศรีนครินทร์ 2 (Section Manager – Admin&ALC;)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน ร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

ผู้จัดการแผนกการตลาด (Promotion Manager)

บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย : 1. วางแผน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , เมือง

ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า (จ.สุราษฎร์ธานี)

KCG CORPORATION CO., LTD.

1. ควบคุมบริหารการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเพชรบุรี ASGM1 (Assistant Store General Manager 1)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

จัดการและควบคุมเกี่ยวกับสินค้าของสาขา และทำให้บ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 37,564รายการ
พนักงานต้อนรับ (รายวัน / ชั่วคราว)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

- ต้อนรับผู้ติดต่อ ประสานงาน และ จัดการความเรีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Accountant

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

Responsibilities: AP Invoice Entry Payment Impo...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

- ดูแลบัญชี รายรับรายจ่าย - ภงด 3, 53 - ประสานง...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ธุรการบัญชี (location สีลม-สาทร)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

ดูแลเอกสารด้านบัญชี นำเอกสารเข้าระบบ ประสานงานภ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ธุรการบัญชี

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

ดูแลเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง นำเอกสารบัญชีเข้าร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Receptionist

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

- To receive and transfer the phone call to the...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 15,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ธุรการ / นับสต๊อกสินค้า

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

- ตรวจนับจำนวนสินค้าในคลังตามหัวหน้างานมอบหมาย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Admin Vlookup & Pivot table (สีลม)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

- ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้ ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ธุรการ ( BTS อารีย์)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd

- จัดการข้อมูลในฝ่าย ธุรการกลางของทางบริษัท - ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เลขานุการสำนักงาน

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1.ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ในองค์กรและนอกหน่ว...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมเข้าชมนิท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดสถานที่ท่องเที่ยว (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. บริหารจัดการและกำหนดนโยบาย ทิศทางในส่งเสริมก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-งานจัดเก็บสถิติการขาด,ลาป่วย,ลากิจ,พักร้อนของพ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานระบบอาคารและซ่อมบำรุง

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- ควบคุมดูแล ตลอดจนบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าอาคาร ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบเพื่อน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด 2.วาง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1.รับผิดชอบการวางแผนการสรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- รับผิดชอบในการขับรถบริการให้กรรมการผู้จัดการ ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ทำงานเขตประเวศและเขตพระนคร)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-บริการต้อนรับลูกค้าท่เข้าชมสถานที่/พิพิธพัณฑ์ ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 15,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

เจ้าหน้าที่เทคนิคจัดแสดง (ด่วนที่สุด)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1.ควบคุมดูแลเทคนิคจัดแสดงงานนิทรรศการ 2.ควบคุมด...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผู้บริหารโครงการ / ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. ประสานงานทั่วไป 2. จัดซื้อ 3. ทำงานด้านเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

พนักงานแคชเชียร์/พนักงานจำหน่ายของที่ระลึก(ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญ)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-รับชำระค่าสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ -จัดเรียงสินค้า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1.รับและตอบคำถามทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าทั้งข้อมูลเ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ทั้งหมด 37,564 รายการ