Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 436รายการ
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด(สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัท โดยดูแลการสื่อสารการตลาดทั้งภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร 2.ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการตลาดเกี่ยวกับสินค้าในเครือของบริษัทฯ ทั้งหมด ให้เป็นที่รู้จัก 3.ทำหน้าที่เป็...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ศึกษางานหรือกิจกรรม หรือสินค้าขององค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดำเนินเนินงานประชาสัมพันธ์ - วางแผนงาน โครงการ และการดำงานประ...

เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 28,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

น.ศ.ฝึกงาน (กราฟฟิคดีไชน์ ประจำสำนักงานงานกรุงเทพฯ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ช่วยงานด้านกราฟฟิคดีไชน์ Photo shop และงาน Artwork

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่การตลาด Graphic Design (สนง.กรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ออกแบบงาน Graphic และสื่อทางการตลาดทุกประเภท 2.แก้ไข/ปรับปรุง/ออกแบบ Catalog, แผ่นพับ, โบรชัวร์ สินค้าของบริษัท 3.ออกแบบ Artwork / สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 4.ช่วยเหลือและสนับสนุนงานออกแบบสินค้าให้แก่ ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Sales Management (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รวบรวม จัดเก็บ และติดตามงานโครงการทั้งหมด จากพนักงานขาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.หาข้อมูลงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 3.ตรวจสอบลูกค้าในส่วนของผู้ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานขายกรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. จัดทำ/ตรวจเช็คใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตและออกเลขที่กำกับเอกสาร 2. จัดการด้านงานธุรการ-เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย 3. ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า 4. ประสานงานด้านการขายกับหน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ดูแลภาพรวมของทิศทางการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ดูแลภาพลักษณ์ตัวสินค้า ต้องรู้จักให้มากที่สุด จุดเด่น-จุดด้อย รวมไปถึงคู่แข่ง 3.ดูแล ควบคุมการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 4.สร้างและค...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ดูแลภาพรวมของทิศทางการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ดูแลภาพลักษณ์ตัวสินค้า ต้องรู้จักให้มากที่สุด จุดเด่น-จุดด้อย รวมไปถึงคู่แข่ง 3.ดูแล ควบคุมการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 4.สร้างและค...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ส่วนโครงการ (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รวบรวม จัดเก็บ และติดตามงานโครงการทั้งหมด จากพนักงานขาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.หาข้อมูลงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 3.ตรวจสอบลูกค้าในส่วนของผู้ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ส่วนโครงการ (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รวบรวม จัดเก็บ และติดตามงานโครงการทั้งหมด จากพนักงานขาย และแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.หาข้อมูลงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 3.ตรวจสอบลูกค้าในส่วนของผู้ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำรายงานสรุปผลก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Project Sale (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งภายใน ที่เป็นกลุ่มงานโครงการ ซึ่งมีทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้าร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย กับกลุ่ม...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Sale Engineer (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้กระจกที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สถาปัตยกรรม แก่ลูกค้า สถาปนิก และนักออกแบบ 2.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ง...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (สนง.กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- วิจัยและวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ให้เข้าสู่ตลาดได้สำเร็จ - สร้างกลยุทธ์การสื่อสารทางารตลาดในการนำเสนอสินค้าหม่ - ติดตามรายละเอียดผลการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง - สำรวจภาวะการตลาดขอ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.วางแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ต่อสถาปนิก Designer เพื่อกระตุ้นเกิดการเลือกใช้และเกิดความเข้าใจ เพื่อสร้างยอดขายหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้กระจกที่ถูกต้องตาม...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

Sales & Marketing (ต้องการด่วน)

บริษัท เอ ที เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด

1.ออกงานแฟร์ในและต่างประเทศเช่น ฮ่องกง 2.ดูแลลูกค้า 3.ติดตามออเดอร์ 4.ภาษาจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

ประสานงานต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

บริษัท นานมี จำกัด (Nan Mee Co., Ltd.)

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 2. โต้ตอบอีเมล กับลูกค้าต่างประเทศ 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน )

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

พนักงานคีย์ข้อมูล

บริษัท นานมี จำกัด (Nan Mee Co., Ltd.)

คีย์ข้อมูล

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

หัวหน้าคลังสินค้า

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด

1.ควบคุมดูแลพนักงานคลังสินค้าและจัดการงานขนส่งสินค้า 2.จัดตารางการทำงานของช่างติดตั้งทั้งช่างภายในบริษัทฯ และช่างOutsource 3.คำนวณปริมาณวัสดุจากแบบบ้าน 4.ควบคุมการเบิกจ่าย รับคืนสินค้า บันทึกรับจ่า...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

คิสมีดอล

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

คิสมีดอล

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 8,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท โคจิสติกส์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

ทั้งหมด 436 รายการ