Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 440รายการ
พนักงานขายร้าน JC Shop (ประจำเดอะมอล์งามวงศ์วาน,สำนักงานใหญ่นนทบุรี)

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

1. ขายสินค้าภายในร้านจอยมาร์ท 2. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าภายในร้านจอยมาร์ท 3. เช็คจำนวนสินค้าในร้านจอยมาร์ทและเติมสินค้าวางเชล 4. จัดเรียงสินค้า ตรวจเช็คการส่งมอบและรับสินค้าเข้าร้าน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

วิศวกรสนาม

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

โฟร์แมน (โยธา)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเทคนิคงานก่อสร้าง ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแผนและลำดับขั้นตอน - ตรวจสอบ ดูแล และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ควบคุมการใช้วั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

โฟร์แมน (สำรวจ)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- ควบคุมทีมสำรวจที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน - เตรียมข้อมูลและเคลียแบบที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติงาน - ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจ - ดูแลงานสำรวจให้ได้ระดับ หาค่าพิกัดและตำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทีมลงพื้นที่

บริษัท กานต์นิธิ จำกัด

- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ติดต่อประสานงานกับทีมลงพื้นที่ - ติดตามงานจากทีมลงพื้นที่ *เงินเดือน+เบี้ยขยัน 12,000-15,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ( Purchase Staff)

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

- วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ของงานต่างๆ - จัดจ้างแรงงานผู้รับเหมาให้ทันต่อความต้องการของหน้างาน - จัดทำแผนงานการใช้วัสดุตามโค้วต้าที่ได้รับ - ติดต่อ Supplier เพื่อขอราคาเปรียบเมียบ พร้อมวัสดุต...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

-ตรวจสอบแผนงานการใช้วัสดุ -จัดทำแผนการสั่งซื้อ -สั่งจ้าง ภายในแผนก -นำเสนอรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง เปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอผู้บริหาร -ตรวจสอบภาพรวมของงานจัดซื้อ-จัดจ้าง -กำกับดูแลและควบคุมต้นทุน -ตรวจ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

ผู้ควบคุมงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

- ควบคุมดูแลการผลิตเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งภายใน - บริหารจัดการการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และบุคคลากร ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมคุณภาพการผลิต - ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานตกแต่งภายใน และติดตั้งให้เรียบร้อยทันเว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

ForeMan

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

- จัดทำแผน Material Approve สำหรับการสั่งซื้อวัสดุเข้างาน - จัดทำ Shop Drawing & Material Approve - ถอดปริมาณเพื่อกำหนดโค้วต้าวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุหน้างาน - ประชุมติดตามความคืบห...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

พนักงานเขียนแบบงานตกแต่งภายในอาวุโส (Draftman)

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

- เขียนแบบร่างที่ได้รับมอบหมาย (งานออกแบบตกแต่งภายใน) - ร่วมตรวจแบบที่ผู้รับเหมาภายนอกเสนอมา - ประชุมวางแผนและทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ - ทำงานเสร็จตามกำหนดที่ได้รับมอบ

เงินเดือน(บาท) : 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

จป.วิชาชีพ

MIRWORLWIDE

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

ทั้งหมด 440 รายการ