Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ช่างเทคนิคควบคุมงาน

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ยะลา

Sales Supervisor

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

บริหารจัดการทีมขาย ในเขตต่างจังหวัด สนับสนุนการขายในทีม ทำการตลาดให้ทีม สนับสนุนทีมให้เกิดยอดขายตามเป้าที่กำหนด ให้ความรู้ด้านการขายให้ทีม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 40,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 964รายการ
เจ้าหน้าที่คิดต้นทุนสินค้า,ประมาณราคา

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

คิดราคาต้นทุนของเฟอร์นิเจอร์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างประกอบติดตั้ง(เฟอร์นิเจอร์)

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด, ออกต่างจังหวัดเป็นบางครั้ง, รวมถึงการส่งของด้วย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ซื้อต่างประเทศ

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ติดต่อประสานงาน,ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อต่างประเทศ(จีน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานขายโครงการ (ด่วนมาก)

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ขายสินค้าตามโครงการต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

หัวหน้าตรวจสอบคุณภาพ (QA)

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพงาน รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการของระบบคุณภาพต่อผู้บริหาร

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 35,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

การตลาดเว็บไซต์/สื่อออนไลน์

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ติดต่อประสานงานการตลาดและการขายผ่านเว็บไซต์/สื่อออนไลน์

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้จัดการฝ่ายขาย(บ้าน,คอนโด,ขายโครงการ)

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ดูแลทีมขาย, ดูแลลูกค้าใหม่และเก่า, ปิดการขาย, และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานขาย

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

เขียนแบบ Drawing ,ถอดแบบงานเฟอร์นิเจอร์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(Lay out)

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ออกแบบ-เขียนแบบLay out

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู่จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

ดูแลระบบงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนารทำงานอย่างปลอดภัย 3.ประเมินคว...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้จัดการโรงงาน

Perfect Office Furniture Co., Ltd.

1.นำนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิตไปดำเนินงาน 2.ควบคุมดูแลการผลิตและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงและบำรุงเครื่องจักร 4.พัฒนาประปรับปรุมการผลิต วิธีการผลิต และเคร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าจากงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อจัดลำดับงานอย่างเหมาะสม 2. สำรวจ สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ รายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย ต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 2. ประชาสัมพันธ์ / แนะนำ / จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 3. สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

Sales ประจำภาคกลาง

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1.ขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้า 2.เก็บเช็ค วางบิล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขาย 3.ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละรอบ ตามที่บริษัทฯกำหนด ​4. พื้นที่การขาย 22 จังหวัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้อย่างครบถ้วน 3. ติดตามการรับชำระเงินลูกค้าให้ครบถ้วน ตามกำหนดการชำระเงิน 4. จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินในบัญ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เลขานุการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. งานด้านการประสานงานและต้อนรับลูกค้าภายนอกและภายใน 1.1 จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้อง ลูกค้าภายในและภายนอก คู่ค้า 1.2 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อด้วยจิตใจบริการ 1.3 ประสานงานเรื่องก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

หัวหน้าแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด

1. จัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสดรายเดือน รายปี 2. สามารถวิเคราะห์ งบการเงินได้เป็นอย่างดี 3. สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้ 4. ตรวจเช็ดและจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ของบริษัท 5. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที

1.เพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้า 2.ติดต่อลูกค้า ปิดการขายและประสานงานดูแลลูกค้า 3. บุคลิกดี ยิ้มแย้มและให้บริการลูกค้า 4.มีทักษะการขาย,บริหารยอดขาย,การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้ช่วยฝ่ายสอนออกแบบ

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที

1.เป็น TRAINER สอนตามหมวด วิชาการออกแบบ 2.ควบคุมและติดตามแผนการสอนในแต่ละวันและสัปดาห์ 3.พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนของหมวดวิชา

เงินเดือน(บาท) : 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการตลาด

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที

วางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ และควบคุมงานฝ่ายตลาด

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ออกแบบงานกราฟิค GRAPHIC DESIGNER

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที

ออกแบบงานอาร์ตเวิร์ค(Artwork)ที่ใช้ภายในองค์กร และดูแลงานกราฟิคสำหรับใช้บนเว็บไซต์ และ Social Media ขององค์กร

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ทั้งหมด 964 รายการ