Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,285รายการ
เจ้าหน้าที่การตลาด PIM SMART (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนับสนุนให้งานกองทุนเพื่อนักศึกษาบรรลุเป้าหมาย -ทำการประชาสัมพันธ์ ระดมเงินทุน ออกบูธตามงานต่าง ๆ -คิดกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม -วิเคราะห์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษ (ระบบราง)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานเอกสาร การเบิกจ่าย งบประมาณทั้งหมดของโครงการ -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะการจัดการโลจิสติกส์ฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-เป็นที่ปรึกษาการจัดทำผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา -จัดทำข้อมูลและเข้าชี้แจงการจัดทำผลงานและการพัฒนาผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนติดตามผลในการให้คำปรึกษา -ควบคุม ติดตามการจัดทำผลงานการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-รวบรวมข้อมูลบันทึกบัญชีการซื้อ ขาย โอนย้าย ทำลาย บริจาค ทรัพย์สินทั้งระบบให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าบัญชีด้านจ่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-จัดทำรายการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและตามมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินในแต่ละรอบการจ่ายให้ผู้มีอำนาจลงนาม ทันตามเวลาที่กำหนด -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อออนไลน์ -ริเริ่ม สร้างสรรค์ ด้านข้อมูลและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ -เขียนข่าว และดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ จนครบกระบวนการ -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Sales Executive (Project Division)

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 23,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายพิณุโลก

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด

-รับโทรศัพย์ลูกค้าและออก PO และมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เลขาผู้บริหาร

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

1.งานด้านเลขานุการ 2.จดบันทึกการประชุม 3.ประสานงานในส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 4.เป็นผู้ติดตามท่านประธาน/ท่านรองประธาน 5.ดูแลตารางคิวนัดหมายของท่านประธาน/ท่านรองประธาน

เงินเดือน(บาท) : 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

1.จัดหาร้านค้าหรือ Supplier 2.ออกใบสั่งซื้อ ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแล (สาขา...) 4. จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

1.จัดทำสมุดรายวันรับและรายวันจ่าย 2.จัดทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง 3.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 4.จัดทำ แบบ ภงด1,3,53 และ ภ.พ.30

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานขายร้าน JC Shop (ประจำเดอะมอล์งามวงศ์วาน,สำนักงานใหญ่นนทบุรี)

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

1. ขายสินค้าภายในร้านจอยมาร์ท 2. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าภายในร้านจอยมาร์ท 3. เช็คจำนวนสินค้าในร้านจอยมาร์ทและเติมสินค้าวางเชล 4. จัดเรียงสินค้า ตรวจเช็คการส่งมอบและรับสินค้าเข้าร้าน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

- รับเช็ค วางบิล - จัดทำเอกสารด้านการเงิน - ทำธุรกรรมทางธนาคาร - เช็ค Statemen - และงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีการเงิน

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 19,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ออกแบบ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ (ด่วน)

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด

1.ออกแบแค็ตตาล็อตสินค้า 2.ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ 3.ออกแบบป้ายโปรโมชั่นต่างๆ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน รับสมัคร พ.แคชเชียร์/จนท.การเงิน/จนท.ตรวจสอบประมวลผลยอดขาย จำนวนหลายอัตรา ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที Tel.,

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

- รับเงิน ถอนเงิน - โปรโมชั่น บัตรเครดิต - ดูแลความสะอาดเครื่องแคชเชียร์

เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน รับสมัคร พนักงานขาย/จัดเรียงสินค้า จำนวนหลายอัตรา ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที Tel.,

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

1. ตรวจเช็ค / รับ สินค้าให้ถูกต้องตรงตามจำนวน / รายการ 2. ตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์ม / ทางเดินเอกสาร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี ...

เงินเดือน(บาท) : 11,500 - 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

QC Engineer

บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตให้ตรงตามแบบ - ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท - สรุปปัญหาของเสียจากกระบวนการผลิต - ดำเนินการเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือวัด - ควบคุม กำกับดูแลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างติดตั้ง / หัวหน้าช่างติดตั้ง (13,000 - 20,000 บาท)

บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ติดตั้งป้ายโฆษณา ตามสถานที่ของลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า และ ฝ่ายผลิต สามารถปีนที่สูงได้

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกบริษัท - ดูแล ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในบริษัท - ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานผลิต

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 16,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างสี

บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- งานสีประเภทงานป้ายโฆษณา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ธุรการ/จัดซื้อ/ประสานงานทั่วไป/Purchase Admin

บริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด

1. จัดซื้อสินค้าและบริการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อเวลา ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ 2. จัดทำ PO. (Purchase Order) พร้อมเอกสารประกอบ จัดทำเอกสารการสั่งซื้ออื่นๆ ที่เกี่ยว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

ทั้งหมด 2,285 รายการ