Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้ควบคุมงานโครงสร้าง-สถาปัตย์

บริษัท พิพิธชาญ จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตย์

เงินเดือน(บาท) : 20,000 11/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ประจำบริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแล PC และห้างที่รับผิดชอบ 2. สรุปรายงานจาก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

วิศวกรสนาม

บริษัท พิพิธชาญ จำกัด

งานก่อสร้างอาคาร

เงินเดือน(บาท) : 20,000 11/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด

- ดูแลเอกสารฝ่ายการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/09/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

Overseas Purchasing Officer (ด่วน!!)

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด

1. ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อโฆ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 43,089รายการ
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาขอนแก่น ด่วน!!

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(1)หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับออเดอร์ ทางโทรศัพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น เมือง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาขอนแก่น ด่วน!!

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(1)หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับออเดอร์ ทางโทรศัพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น เมือง

Assistant Event Manager ด่วน!!

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. คิดและนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในฝ่ายเพื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

Assistant Event Manager ด่วน!!

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. คิดและนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในฝ่ายเพื่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

Interior Designer **ด่วนมาก**

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

- ปรับแบบผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ตามที่ลูกค้าต้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

Interior Designer **ด่วนมาก**

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

- ปรับแบบผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ตามที่ลูกค้าต้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

ช่างสีเฟอร์นิเจอร์

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

ทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา

พนักงานติดรถส่งของ (ต้องการด่วนมาก)

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

ติดรถส่งสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

พนักงานติดรถส่งของ (ต้องการด่วนมาก)

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

ติดรถส่งสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

พนักงานขายประจำ crystal design center (ต้องการด่วนมาก)

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

พนักงานการตลาด - พนักงานขาย ( ประจำ ส่วน Show r...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

พนักงานขายประจำ crystal design center (ต้องการด่วนมาก)

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

พนักงานการตลาด - พนักงานขาย ( ประจำ ส่วน Show r...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

ช่างไม้

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

- อ่านแบบเฟอร์นิเจอร์จากทีมเขียนแบบของบริษัท -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

ช่างไม้

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด

- อ่านแบบเฟอร์นิเจอร์จากทีมเขียนแบบของบริษัท -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า***ด่วน***

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

- บริหารงานด้านคลังสินค้าด้านรับเข้า จ่ายออก เช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

พนักงานฝ่ายการผลิต***ด่วน***

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

# ดูแลและตรวจสอบกระบวนการผลิต / การปฏิบัติงาน ใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

พนักงานขับรถ

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

- ขับรถส่งของ - Support ผู้บริหาร - ยื่นเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า***ด่วน***

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

- จัดเก็บสินค้า , นับสต๊อคสินค้า , จัดเก็บสต๊อค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

พนักงานติดรถส่งสินค้า

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

เจ้าหน้าที่จัดสินค้า***ด่วน***

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

- ดูแลการจัดสินค้าขึ้นรถขนส่ง - ตรวจนับของ และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด

- ตำแหน่งแอดมิน 1. สามารถใช้Social Media ได้ ห...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 15,000 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

พนักงานฝ่ายผลิต

E.I. Products

ทำงานในส่วนของโรงงานผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ช่างสำรวจ

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งในโครงกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค) โซนบางใหญ่-บางบัวทอง จ.นนทบุรี

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 43,089 รายการ