Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Product Manager

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1. วางแผนและวิเคราะห์การตลาด 2. ติดต่อต่างประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

Graphic Design ด่วน

บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รับผิดชอบ แก้ไข ARTWORK ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูเ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

ถอดบีโอคิว งานส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างบ้าน

เงินเดือน(บาท) : 27,000 - 32,000 21/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด

ทำการตลาดงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

SALE (ขายงานพิมพ์) *รับสมัครด่วน

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด

เสนอขายงานพิมพ์ให้กับลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,716รายการ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก)

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- ติดต่อประสานงานจัดซื้อ เช่นจองโรงแรม ตั๋วเครื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่บัญชี AP

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

1.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน,...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

งานด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

งานคณิตศาสตร์ประกันภัย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่จ่ายงานอุบัติเหตุ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- จ่ายงานแก่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ - ให้ข้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

จัดการและดำเนินการงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Business Analyst ( Unit link ) - Life Insurance

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- Fully understand the business needs and/or pr...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานบัญชี

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

1. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน 2. ควบคุมรายการรับ -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขับรถ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- ขับรถให้กับผู้บริหารของบริษัท - สามารถทำงานนอ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Java programmer

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- Develops the software according to the progra...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายธุรกิจผู้ประกอบการรถยนต์)

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขยายตลาดให้ได้ตามเป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด)

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

• ควบคุมและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา • ประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Business Analyst Assistant Manager

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- วิเคราะห์และเข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ - จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์และประกันต่อ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

• รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และมูล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการ ธุรกิจในเครือ

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

1.มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ประกันภัย หรือ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เลขานุการผู้บริหาร

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- ดูตารางนัดหมายผู้บริหาร - จดรายงานการประชุม -...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ฺBusiness Analyst ( ฺBP )

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

- Fully understand the business needs and/or pr...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Export Sales Coordinator (ประสานงานด้านเอกสารส่งออก)

บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 22,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

Customer Service Officer (พิธีการศุลกากร)

สยาม อะซึมา มัลติ ทรานส์ จำกัด

1. Correspondence with customer for all inquire...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ด่วน!!! ร้าน Teraoka Gyoza รับสมัคร / Chef สาขาสยามพารากอน ชั้นG

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด

ผู้ช่วยChef / Chef 1.ประกอบอาหาร ตามออร์เดอร์ 2...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ร้าน Sfree สาขาสีลม คอมเพล็กซ์

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด

พนักงานบริการ 1.บริการลูกค้า แนะนำเมนู รับออเดอ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ร้าน Kyo Roll En รับพนักงานบริการ/Chef (สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ / จามจุรีย์แสควร์) ด่วน!!!

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด

พนักงานบริการ 1.บริการลูกค้า แนะนำเมนู รับออเดอ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ร้าน Kyo Roll En รับสมัคร พนักงานบริการ / Chef (สาขาสยามพารากอน/เซ็นทรัล เวิลด์/สยามแสควร์วัน) ด่วน!!!

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด

พนักงานบริการ 1.รับออร์เดอร์ เสริฟท์ 2.ดูแลการบ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 24/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ทั้งหมด 1,716 รายการ