Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Internal Audit Manager

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

• Engagement planning: identify key process/sys...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1. บริการและจัดการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 10/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมือง

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการเบิกจ่ายสินค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,228รายการ
Creative Designer

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

-รับผิดชอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ร่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Network Admin

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

1. ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ค...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

-ดูแล ควบคุม คุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ QA/QC

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพข...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

เบิกจ่ายสินค้า ตัดสต๊อกสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,500 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด

ทำงานในสายการผลิต คัดแยกสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 4,000 - 7,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำสมุทรสาคร)

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด

-ขับรถรับรถรับส่งพนักงานหรือผู้บริหาร -รับ-ส่งเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เคมีห้อง LAB (ด่วนมาก)

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด

- ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป - การศึ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้างานฝ่ายผลิต ด่วนมาก

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด

-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด

- ควบคุมเครื่องหม้อไอน้ำ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Sales Area

วี ดิจิตอล จำกัด

-เปิดฐานลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่า -รับผิดชอบเร...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

พนักงาน PC

วี ดิจิตอล จำกัด

แนะนำรายละเอียดสินค้าผลิตภัณฑ์มือถือแบรนด์วีโว่...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-วายริ่งสายไฟ (ตู้คอนโทรล)

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า ( PLC )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-เขียนโปรแกรม PLC และ Estimator อุปกรณ์สำหรับงา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลการขายเบื้องต้นกับล...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

วิศวกรไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-งานติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า -งานออกแบบระบบแสงสว่...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Sales Engineer

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -รับผิดชอบงานขาย Proj...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

หัวหน้าช่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบุศย์

-ควบคุมงานทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -ดูแลงานติด...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก

บริษัท ที เอส ที อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

มีความรู้ด้านบัญชีรับชำระหนี้ รับผิดชอบในการจั...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

Process Creator

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

- การจัดสมดุลในไลน์ผลิต - การคำนวณต้นทุนการประเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Editor

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

- จัดทำนิตยาสารของบริษัท - เขียนคอลัมน์ แก้ไขงา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

HRD Team Leader

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด

.

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 20/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ทั้งหมด 1,228 รายการ