Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

หัวหน้าช่างก่อสร้าง

เจพีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ควบคุมการทำงานภาคสนาม ให้ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 50,000 06/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

ช่างเทคนิค ประจำโครงการพาร์ค คอนโดดรีม ( จังหวัดปราจีนบุรี )

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1.ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

วิศวกรรมโยธา (ประจำนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ประสานงานเรื่องการออกแบบกับทางบริษัทผู้ออกแบบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

เจ้าหน้าที่นิติกร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

1. จดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ ,ติดต่อประสานประทรวงพา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

Sales Executive/Sale Manager ประจำโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ตำแหน่งงาน Sales Executive/Sale Manager ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 15/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 41,312รายการ
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

- ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - เช็ดราคาสินค้า ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,500 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

พนักงานขับรถ

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

1. ขับรถส่งของ ในกรุงเทพและปริมณฑล 2. เป็นคนสุภ...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Tele-sales

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

- ติดต่อเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 13,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

สโตร์/คลังสินค้า

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

- ควบคุมสต๊อกสินค้ารับเข้า /จ่ายออก - ตัดสต๊อก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

- ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - เช็ดราคาสินค้า และ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,500 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

1. ติดตั้งเครื่องจักร 2. ซ่อมเครื่องจักร ประเภท...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ฝ่ายบัญชี /การเงิน

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

บัญชี เจ้าหนี้/ลูกค้า โดยโปรแกรม Express บัญชี...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

- สอบเทียบราคาสินค้า - จัดซื้อภายในประเทศ ประเภ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 14,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ไคเซอร์ บิซ จำกัด

-ทำงานด้านการตลาด -ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อส่งเ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบด้านการขาย 2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานบริหารงานบุคคล

บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด

1.วางแผนงานด้านฝึกอบรม,การพัฒนาบุคคลากร,รวมทั้ง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่วิศวกรรม

บริษัท สุวรรณบุตร จำกัด

1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท ไคเซอร์ บิซ จำกัด

-ติดต่อประสานงานกับร้านค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานขาย (ยาแผนปัจจุบัน)

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆแก่ลูกค้า 2.รับ Ord...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.กำกับดูแลให้มีบุคคลากรในหน่วยงานอย่างเพียงพอ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.ควบคุมดูแลการตรวจเช็ค ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ทะเบียนยา

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

1.การขึ้นทะเบียนตำรับยา (Registration) 2.การแก้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

พนักงานขาย

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

1. ให้บริการลูกค้าเรื่องข้อมูล ผลิตภัณฑ์ 2. ดู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

นักวิจัย (ทางการเกษตร)

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

1.ทำงานวิจัยด้านการเกษตร, จัดทำการทดลองตามแผนแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

ขับรถส่วนกลาง ตามที่ จนท.แผนกทรัพยากรบุคคลสั่งง...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

วิศวกรโยธา (อาคาร)

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบโครงสร้างของอาค...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

1. ติดต่อ ประสานงาน กับลูกค้า ภายใน-ภายนอกองค์ก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

1. ดูแล จัด พท.ทางการเกษตร โดยควบคุมผู้ใต้บังคั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานธุรการ

บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด

1. ดูแล ทำความสะอาด รักษาห้องน้ำชาย, ห้องสัมมนา...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 19/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ทั้งหมด 41,312 รายการ