Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

ธุรการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง)

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1.ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการระบฐานข้อมูลยาเสพติดของสำนัก -ระบบข้อมูลพื้นฐานชุมชน -ระบบข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน -ระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 2.ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลยาเสพติด และเ...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 15,500 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ออกแบบสื่อ 2D ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online เพื่อส่งเสริมการตลาด - สามารถสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลความต้องการมาใช้ในงานออกแบบให้ต้องความต้องการ - สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทได...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 06/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Php programmer

บริษัท แมวน้ำ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด

พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ Ext-JS Framwork

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,400รายการ
ด่วน!! รับสมัครพนักงานประจำร้าน S&P สาขารพ.พระมงกุฏเกล้า ( พี่ฉิน)

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

- แคชเชียร์ : วุฒิ ม.6 - ปวส - พนักงานบริการ : วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - พนักงานขายเบเกอรี่ : วุฒิ ม.3 - พนักงานครัวไทย/ผู้ช่วยกุ๊ก : วุฒิ ม.3

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ธุรการ

มิสเตอร์เย็นดี ซิสเท็ม

ติดต่อประสานงานภายใน โครงการ

เงินเดือน(บาท) : 12,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

- เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน - ให้ขอ้มูลการขายกับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าที่สำนักงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Marketing /เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแลการขาย และสร้างตัวแทนจำหน่าย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแลการขาย และสร้างตัวแทนจำหน่าย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/นำเข้าผลิตภัณฑ์

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูแลและประสานงานการนำเข้าสินค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Php programmer

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

เขียนโปรแกรม PHP +MySQL

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Programmer /Software Engineer

บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด

.NET+PHP Programmer

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

1.อนุมัติผลการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมวิธีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามกำหนด 3.ประเมินบันทึ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานตอกยาเม็ด (ประจำโรงงานผลิตยา)

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

1.ตอกเม็ดยา ประจำโรงงานฝ่ายผลิต,มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงาน 2.หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งหรือในโรงงานผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้แทนขายยาเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด่วน!

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

เสนอขายยาให้แก่ โรงพยาบาล, คลีนิค ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เขตพื้นที่รบผิดชอบ เขตกรุงเทพฯ,นนทบุรี และปทุมธานี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

1. ศึกษาความคงสภาพในยาสำเร็จรูป 2. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ 3. ปฏิบัติงานใน Team GPM 4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานธุรการฝ่ายขาย

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

พนักงานธุรการประสานงานขาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เภสัชกรฝ่ายผลิต

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 2.รับรองวิธีการปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิต 3.ประเมินบันทึกการดำเนินการผลิต 4.ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือในฝ่ายผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ผู้แทนขายยาเขตต่างจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

เสนอขายเวชภัณฑ์ยาเขตต่างจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายผลิตและบรรจุ ด่วน!

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช

ควบคุมการผลิตและบรรจุในโรงงานฝ่ายผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Senior Accounting Officer ASM: 2489

Smartcruit Consultant Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Programmer

Soft Media Plus Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 50,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

System Engineer ASM: 2501

Smartcruit Consultant Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Mobile Developer (iOS , Android )

PromptNow

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 1,400 รายการ