Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Programmer

Apar Technologies (Thailand) Ltd.

Programmer PLSQL

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 45,000 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ETL Developer / ETL System Analyst

Apar Technologies (Thailand) Ltd.

Requirements: Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or other related fields At least 3 years of working experience in Information technology Experience in System Analysis (gat...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 805รายการ
Data Operator ด่วน!

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

- บันทึกข้อมูลลงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย - Update ข้อมูลสินค้าในระบบ B2B Online - ตรวจสอบ เช็คสถานะสินค้า/เช็คกำหนดการชำระเงินและเช็คการดำเนินการส่งสินค้าประจำวัน - สรุปทำรายงานประจำวัน-เดือน - งานอื่น...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Sales Executive (บริษัทในเครือธุรกิจคาร์แคร์)

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

- ดูแลงานด้านการขาย / การบริการเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงการขยายฐานลูกค้าและ สนับสนุนส่งเสริมการขายช่วยเพิ่มยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตามกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ต่าง ๆ - แนะนำผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเก...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่บัญชี (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก!!

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

- ทำบัญชีด้านลูกหนี้/เจ้าหนี้ - ปิดภาษีซื้อ-ขาย หัก ณ ที่จ่าย - รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 16,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Event Marketing Officer (ธุรกิจจักรยานนำเข้า)

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

- วางแผนการจัดกิจกรรม ควบคุมและดูแลประสานงาน Event ต่างๆ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับลูกค้า - แก้ไขปัญหาเฉพาะและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Secretary (บริษัทในเครือ) ด่วน!

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

Responsibilities: •ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร บันทึกรายงานการประชุม •ร่างและพิมพ์จดหมายโต้ตอบต่างๆ •ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย •ดูแลเอกสารที่เสนอให้ผู้บริหารเซ็นของ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

ช่างเทคนิค สีพ่นรถยนต์ (บริษัทในเครือ) ด่วน!!

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

1.ออกพบลูกค้า สาธิตผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหางานสีพ่นรถยนต์ 2.สาธิตระบบการทำงานและให้คำแนะนำ,อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจสอบปัญหาต่างๆที่พบเจอ 4.สรุปรายงานการเข้าเยี่ยมและปัญหาที่พบของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Marketing Communication(ธุรกิจจักรยานนำเข้า)

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

1. พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด และทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค 2. ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมการตลาดไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลงานตา...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Sales Representative (รถจักรยานนำเข้าจากต่างประเทศ ) ด่วนมาก

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

- แสวงหาลูกค้า, เสนอขายรถจักรยาน,อะไหล่และอุปกรณ์ - เปิดการขายและปิดการขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ดูแลลูกค้า ประสานงานและบริการหลังการขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

ผู้จัดการส่วนเทคนิค (บริษัทในเครือ) ด่วน!

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

- วางแผนและควบคุมแผนงานด้านการบริการเทคนิคสีพ่นรถยนต์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปี - ควบคุมและบริหารทีมงานเทคนิคบริการและศูนย์อบรมสีพ่นรถยนต์ - ส่งเสริมการให้บริการลูกค้...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 100,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

พนักงานแผนกขาย กทม.

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

ดูแลลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบแบ่งเขตกรุงเทพปริมลฑล สร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นร้านค้าจำหน่ายมือถือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มยอดขายและรับผิดชอบยอดขายเขตที่รับผิดชอบประจำเดือน จัดทำรายงานการทำงานออกติด...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

หัวหน้าแผนกขายออนไลน์/Online Marketing

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

-วางแผนจัดการตลาตเชิงรุกในการจำหน่ายสินค้าหน้าเว็บไซด์ -สามารถดูแลระบบการจัดการชื้อขายสินค้าทางหน้าเว็บไซด์ได้ -บริหารจัดการกระบวนการชื้อขายทางหน้าเว็บไซด์เป็น -มีความสามารถบริหารทีม แบ่งส่วนงาน แบ่งห...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 45,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซด์

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

ออกแบบงานกราฟฟิก บนเว็บไซด์ แคตตาล็อกสินค้า และวีดีโอ สามารถถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอได้ดี มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวีดีโอ ชอบเรียบนรู้และอยากเติบโตไปกับธุรกิจ

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่ Online Marketing/SEO

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

ทำ Social Media อย่าง Facebook, Twitter, Youtube, หรือ สื่อ Online ประเภทอื่น ที่มีผลต่ออันดับของเสิทเอนจิ้น(Search Engine) มาใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ของอันดับบนกูเกิ้ล ทำ SEO On-Page Links , เขียนเนื้อหา ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 40,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Online Marketing Strategist(ทำงานแถวพัฒนาการ)

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

Meeting with client to get project requirements and provide advice for optimal solutionsPreparing proposal, presentation, and related documents to clientsCo-operate both internal and external parties ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

Web Programmer ออฟฟิส อ่อนนุช ด่วน!!!!

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

บริษัท ทำเกี่ยวกับ พัฒนาการซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยโดยลูกค้าหลักๆจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ๆของไทย หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ประสานงานกับทีมดีไซเนอร์ • จัดทำ ...

เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหนา้ที่ธุรการขาย

บริษัท ไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จำกัด

-จัดทำสรุปรายงาน, จัดทำเอกสารการขาย, จัดระเบียบเอกสารงานขายต่างๆ -สรุปยอดขาย, สรุปยอดคอมมิชั่น -รายงานลูกค้าใหม่,Update ข้อมูลลูกค้าต่างๆ -วงเงินเครดิตลูกค้า, รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆของลูกค้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

บริษัท ไพลินเลเซอร์ เมทเทิล จำกัด

ปฎิบติงานในไลน์การผลิตและ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,500 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

ทั้งหมด 805 รายการ