Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ตามProject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (PHP) (ASP) ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 731รายการ
พนักงานขับรถ ( เขตกรุงเทพ ร่มเกล้า ฝั่งตะวันออก )

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ขับรถพาพนักงานขายไปขายสินค้า ตามเขตและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เขตลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายบังคับ 3.เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 4.ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Accounting Supervisor

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน - สรุปยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ในแต่ละเดือน,กำหนด KPI ของทีม - ควบคุมดูแลหน้าที่การบันทึกรายการจ่าย ตรวจรายการจ่าย และจัดทำรายงานภาษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

HR Service Supervisor

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

- ดูแลและรับผิดชอบด้านงานธุรการ งานอาคารสถานที่ งาน รปภ. - ดูแลและรับผิดชอบด้านงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ - ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน CSR ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานแผนกผลิต

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ปฏิบัติงานในไลน์การผลิต ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

รับผิดชอบงาน IT Support ดูแลระบบ Internet ,Lan , Sever ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และให้คำแนะนำในการใช้งานกับผู้ใช้งาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 2. จัดทำเอกสารรายงานประจำปี ส่งกรมฯ 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ QC

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

1. ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า 2. ควบคุมดูแลการสอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำเอกสารตรวจสอบหรือรับรองคุณภาพให้ลูกค้า 4. จัดทำสรุปผลการทำงา...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ QA

บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด

ดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบ ISO 9001 ประสานงาน และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุข้อกำหนด จัดทำรายงานและเสนอแนะข้อควรปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายนโยบายคุณภาพบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ อยุธยา) ด่วนมาก

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

- บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มลม - ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม - บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย - งานติดตั้ง ซ่อม บริการ เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม - ดู...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ สมุทรสาคร) ด่วน

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด

- บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มลม - ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม - บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย - งานติดตั้ง ซ่อม บริการ เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม - ดู...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Sales Representative

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยมีการบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบสนองความต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ - ให้บริการลูกค้าในการจอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานประจำร้าน เขตศาลายา

บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน ดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในร้าน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท เคโมคราฟ จำกัด

ขับรถส่งสินค้าของบริษัทให้กับร้านค้าต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

หัวหน้าแผนก QC

บริษัท เคโมคราฟ จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพ(ปุ๋ยและเคมีเกษตร)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

หัวหน้าคลังวัตถุดิบ

บริษัท เคโมคราฟ จำกัด

ควบคุม และตรวจสอบดูแลคลังสินค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)

- ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ - ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเบื้องต้น - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

หัวหน้าทีมผลิตและฝ่ายบำรุง

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)

ควบคุมการผลิตสินค้าของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น ควบคุม stock ของเครื่องมือ และอุปกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานควบคุมคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)

ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ควบคุมสภาพทั่วไปทางด้านสุขอนามัยและความสะอาดในการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ ประสานงานกับแผนกผลิตเพื่อ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ธุรการโรงงาน

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลส่วนงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ในด้านของงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมWORD, EXCEL งานจัดซื้อ การควบคุมสต็อคสินค้า วัตถุดิบ ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมกระบวนการ

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

1.รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 2.รับผิดชอบการตรวจกระบวนการผลิตและพื้นที่การผลิตตามมาตรฐาน GMP 3.ประสานงานลูกค้า complaint 4.ฝึกอบรมพนักงาน 5.วางแผนและตรวจประเม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

ยก เคลื่อนย้าย จัดส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานส่งเสริมการขาย

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

แนะนำสินค้า จัดบูทย์ จัดชิม ออกนอกสถานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ผู้จัดการฝ่าย logistic

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

1.บริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง และวางแผนการส่งมอบสินค้า 2.บริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื่นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.บริหารการจัดเก็บสินค้าให้มีความถูกต้อง (ปริมาณ) และไม่เกิดความ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ทั้งหมด 731 รายการ