Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Application Developer (เงินเดือนตามประสบการณ์)

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. - Developing “out – of the – box” software and creation values-added o...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 307รายการ
ล่าม / เลขานุการ

บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

- ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย - วางแผนงาน - ประสานงานทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เลขานุการส่วนตัว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถสนทนา ภาษาอังกฤษ จีนกลาง หรือกวางตุ้ง ได้ดี ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เลขานุการ

MAZUMA (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

เลขานุการผู้บริหาร

ทรู แวลูร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เลขานุการรองประธานกรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารการผลิต

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.ติดต่อจองตั๋วเครืื่องบิน 2.จัดพิมพ์เอกสารต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3.จัดตารางการใข้ห้องประชุมของผู้บริหาร 4.ประสานงานนัดหมายการประชุมทั้งภายในและภายนอกให้กับผู้บริหารเฉพาะกรณีตามที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เลขานุการประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

1.ติดต่อจองตั๋วเครืื่องบิน 2.จัดพิมพ์เอกสารต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3.จัดตารางการใข้ห้องประชุมของผู้บริหาร 4.ประสานงานนัดหมายการประชุมทั้งภายในและภายนอกให้กับผู้บริหารเฉพาะกรณีตามที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท นิวซีวิคเตอร์ จำกัด

ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร,ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง,จัดทำรายงานการประชุม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 20,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เลขานุการ (ผู้บริหาร)

บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด

- จัดเตรียมประสานงานการประชุม - ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร - ตอบ Mail ,จดหมาย พิมพ์เอกสาร ต่างๆ - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งในประต่างประเทศ - ทำใบเสนอราคา, ใบเบิกของ จากโรงงาน - ต้อนรับผู้มาติด, ต่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

- พิมพ์งาน, รับ/ส่งเมล์ - จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่รับมอบหมายจากเลขาฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เลขานุการ (ประจำสำนักงานเพลินจิต)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

- secretary to group director

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เลขานุการ

pence marketing co., ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เลขานุการ (บริหาร)

เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด 307 รายการ