Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ครูคณิตศาสตร์ ประถม

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ผลิตและดูแลเนื้อหา รวมถึงแก้ข้อสงสัยทางวิชากา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขารังสิต (คลองหลวง 21)

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , คลองหลวง

นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,การงาน, นาฏศิลป์, ทัศนะศิลป์,

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

เขียนแผนการสอน ตรวจงาน, ออกข้อสอบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดุสิต

ครูภาษาอังกฤษ

Learnbalance Group

ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.จังหวัดเช...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 24/08/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 189รายการ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.

แปลเอกสาร Thai-Japanese/ Japanese-Thai

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 04/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ครูสอนเต้น

จัดหางาน โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด

- การดูแล สนับสนุน แนะนำหรือชี้แนะ ในการสอนของเ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

อาจารย์ประจำ สาขาแผนกวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วางแผนการสอน และสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย งา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

- งานสอน - งานให้คำปรึกษากับนักศึกษา - งานกิจกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

ครูสาระวิทย์ ( ประถม )

โรงเรียนทอสี

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ระดั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ครูสอนภาษาอังกฤษ อนุบาล - มัธยม (สาขามุกดาหาร)

บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด

สอนภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล - ม. 3 สอบถามรายละเอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ครูสอนคณิตศาสตร์ (สาขาระยอง)

บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด

สอนคณิตศาสาตร์ ระดับอนุบาล - ม.3 (มีหลักสูตรการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษเด็ก (สาขาบ้านฉาง ระยอง)

บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด

สอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล - ม.3

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ครูสอนภาษาอังกฤษเด็ก อ.1 - ม.3 (สาขามุกดาหาร)

บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด

สอนภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล - ม. 3

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ครูคณิตศาสตร์ ( ประถม )

โรงเรียนทอสี

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ระดั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ครูสาระภาษาไทย (ประถม)

โรงเรียนทอสี

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาภาษาไทยระดับประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พี่เลี้ยงเด็ก

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย

- ดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 ปี - สามารถ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

หัวหน้าศูนย์เนอสเซอรี่

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย

- ดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 6 ปี -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

ครูสอนภาษาจีน

Learning East

- สอนภาษาจีนตามแนวทางของสถาบัน - รักเด็กมีจิตวิ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 22,000 25/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ

ครูผู้นำกิจกรรม สาขาทองหล่อ

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

◾ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ◾ดูแ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 15/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ครูการงาน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

-ปริญญาตรี ด้านคหกรรม -มีประสบการณ์ด้านการโรงแร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ครูสอนภาษาจีน (โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา)

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในโรงเรีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ประสานงานภาษษจีน (โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา)

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

ประสานงานด้านวิชาการฝ่ายภาษาจีนภายในโรงเรียน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

ครูสอนภาษาไทยและภาษาจีนกลาง

โรงเรียนรัชศาสตร์แม่น้ำภาษาและการจัดการขนส่ง

สอนภาษาไทยและภาษาจีนกลางในระดับต้น กลาง เน้นสนท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 09/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ครู / อาจารย์

โรงเรียนรัชศาสตร์แม่น้ำภาษาและการจัดการขนส่ง

งานสอนภาษาให้ชาวต่างชาติ และหรือ นักเรียนไทย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 09/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่แผนกวินัยและกีฬา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

1. ดูแลในงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 2. จบปริญญา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 08/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม

English Coach - WisdomWide

Learnbalance Group

- จัด workshop และกิจกรรม ให้กับ Coach ในสังกัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 07/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

นักวิชาการสังคม/ ภาษาไทย

Learnbalance Group

พัฒนาหลักสูตรวิชาสังคม หรือ ภาษาไทย ระดับมัธยม ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 07/09/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี

ทั้งหมด 189 รายการ