Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

บัญชี

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

จัดทำบัญชีลูกหนี้ ได้แก่ ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการในสมุดรายวันขายและสมุดรายวันรับเงินเพื่อตัดรับชำระ จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้แก่ บันทึกตั้งหนี้ เช่น เงินเดือนและค่าแรง ค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Call Center ประจำ AIS Fibre

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,111รายการ
Admin Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก) ด่วนที่สุด!!!

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- ทำเอกสารส่งออก - งาน Admin - ช่วยเตรียมของงานแฟร์ - สมัครงานแฟร์ - เดินเอกสาร - รับ-ส่ง e-mail ลูกค้า - ทำซื้อสินค้า Local Sales (พารากอน , ดอนเมือง) - (หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็น...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ขยายช่องทางการขายและธุรกิจ ( TT )

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Export Sales

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 2. ขายสินค้า นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานด้าน Shipment, การเงิน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่บัญชี Asset

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. คีย์รายละเอียด Asset 2. ตรวจและเช็ค Asset ที่โรงงาน 3. ออกรายงาน ค่าเสื่อมราคา ทุกสิ้นเดือนเพื่อปิดบัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1.รับ Order จากลูกค้าทางโทรศํพท์, โทรสาร ฯลฯ 2.ดึง Order จากระบบ Internet 3.คีย์ Marketing Order 4.รวบรวมและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อกระจายเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 5.จัดเตรียมสินค้า และออกใบกำก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer Junior)

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านควบคุมโครงการ สำรวจประมาณการ งานตกแต่งภายใน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพระราม 3)

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

-บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป ACCPAC -กระทบยอดบัญชีลูกหนี้+เจ้าหนี้+Bank Recenocile, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าม,ค้างจ่าย -ทำรายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย+ภ.พ.30, ทำ ภงด.3,53,บัญชีพิเศษ -ทำ Voucher รับ+จ่าย,เคลียร์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

QC Supervisor (ประจำเวียดนาม)

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM ไปจนถึง Finish Good 2. ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3. จัดทำ HACCP, GMP, ISO, BRC 4. รับ Audit ภายในและนอก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นิติกร

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

งานด้านนิติกรรม/จดทะเบียน/สัญญาต่างๆ งานด้านขออนุญาตหน่วยงานราชการ านด้านดูแลและจัดทำเอกสารต่างด้าว งานด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น การนำเข้าเครื่องจักร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Graphic Designer

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลด้านการออกแบบสื่อโฆษณาต่าง ๆ 2. ดูแลด้านการออกแบบ Menu

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่เจริญกรุง)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

1.สั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และอื่น ๆ ภายในประเทศ 2.ติดตอขอรายละเอียดจากผูขาย,เจรจาตอรองราคาและเงื่อนไข 3.ดําเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ 4.ประสานงานกับหนวยงานขอซื้อ 5.ดําเนินการจัดซื้อ 6.หน้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ผู้จัดการฝ่ายขาย(ด้านไฟฟ้า, อิเล็กฯ)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

กำหนดแผนงาน กลยุทธ์ วิธีการในฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายบรรลุเป้าหมาย (ยอดขาย) ที่บริษัทฯตั้งไว้ ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสรุปผลงานเสนอผู้บริหาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 50,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

*สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน ตำแหน่งฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ(BTS สุรศักดิ์) ม.3ขึ้นไป เงินเดือนประจำ12,000+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+Incentive(รายได้ 30,000ขึ้นไป/ด.)หยุด ส.-อา.โทร K.แต้ว

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

-รับสมัครเป็นพนักงานประจำออฟฟิศ (ตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท์) -ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวกับประกันสุขภาพ และประกันชีวิต (ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น) ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

1.Supports Sales Engineer 2. QC and QA สินค้าก่อนเข้า-ออก Stock 3. ตรวจสอบสินค้าที่ Claim และระบุอาการเสียเบื้องต้น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Sales Engineer (ฝ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ [Tooling])

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

1.เยี่ยมเยียนลูกค้า, หาความต้องการของลูกค้า 2.จัดหาผลิตภัณฑ์และเสนอราคาที่เหมาะสม 3.ปิดการขาย, ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์, บริการหลังการขาย 4.ประสานงานและติดตามงานกับทางส่วนโครงการ 5.ประสานงานและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานขับรถส่วนกลาง

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

1.ขับรถรับส่งพนักงานบริษัทในการติดต่องานภายนอก 2.ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Programmer

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

1.มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล 2.สามารถพัฒนาระบบงานบนโปรแกรม VB6 , VB.NET, SQL Server , Crystal Report, MS-Access ฯลฯ 3.มีความรู้เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาคอม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานขายเครื่องมือ

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

1. เสนอขายสินค้าของแผนกเครื่องมือ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นักศึกษาฝึกงานด้าน Web content

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

1.เขียนข่าวและ บทความจากหัวข้อที่กำหนดให้น่าสนใจ หารูปแบบ รูปภาพมาประกอบ สร้างสรรไอเดียให้เข้ากับตลาดในปัจจุบัน อัพเดทเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์ -รับนักศึกษาฝึกงานทั้งปี2558 หากสนใจส่ง Resume มาที่อีเมล์ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นักศึกษาฝึกงานด้าน Network

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

1. Support/Troubleshoot computer system, including of hardware, software, network and peripheral equipment 2. System back-up and disaster recovery, system securities. 3. สามารถ ติดตั้ง Open Source OS...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นักศึกษาฝึกงานด้าน e-Commerce และ Online Marketing

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา นักศึกษาที่มาฝึกงานกับเรา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และชอบเรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี และจะได้รับการเรียนรู้พร้อมประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Online Media Marketing (Google)(ติดต่อนัดสัมภาษณ์ คุณลลู่ )

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

- ดูแลโฆษณาของลูกค้าที่ลง Google AdWords , Google Display - ดูเเลระบบโฆษณาของลูกค้าทั้งเรื่องข้อความ, รูปภาพในการลงโฆษณา - วิเคราะห์ Keyword ให้กับลูกค้าที่ลงโฆษณา Google - กำหนดงบประมาณการลงโฆษณาให้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ Graphic Design (ออกแบบ Website / Banner) (ติดต่อนัดสัมภาษณ์ K.ลูลู่ )

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

- ออกแบบ Website โปรเจคต่างๆ ของบริษัทของบริษัทและของลูกค้าตาม Concept และความต้องการของลูกค้า - ออกเเบบป้ายแบนเนอร์(ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ gif)เพื่อรองรับกับลูกค้าที่จองโฆษณาเข้ามาเป็นจำนวนมาก - สามารถสร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

รับด่วน !! พนักงานขายโฆษณาออนไลน์ (ติดต่อนัดสัมภาษณ์ คุณลลู่ )

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

1. ติดต่อฐานลูกค้าเก่าเพื่อแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ 2. ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อเสนอขายสื่อโฆษณาออนไลน์ 3. การเสนอขายจะเป็นการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ /หรือการออกไปพบลูกค้าบางครั้งที่ลูกค้าต้องการใ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Network operations center (NOC) (ติดต่อนัดสัมภาษณ์ K.ลูลู่ )

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ - รับแจ้งปัญหาทาง email , โทรศัพท์ , Ticket System - มีความรู้พื้นฐานในระบบปฏิบัติการ window - linux - มีความรู้พื้นฐานด้าน ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ทั้งหมด 1,111 รายการ