Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Marketing Strategist

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดแนวใหม่ Social Media Marketing 2. วิเคราะห์และประเมินผลจาการทำการตลาดออนไลน์ ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 23,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 731รายการ
พนักงานฝ่ายบุคคล

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

หัวหน้าทีมผลิตและฝ่ายบำรุง

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)

ควบคุมการผลิตสินค้าของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น ควบคุม stock ของเครื่องมือ และอุปกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานควบคุมคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)

ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ควบคุมสภาพทั่วไปทางด้านสุขอนามัยและความสะอาดในการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ ประสานงานกับแผนกผลิตเพื่อ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้จัดการฝ่าย logistic

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

1.บริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง และวางแผนการส่งมอบสินค้า 2.บริหารการจัดเก็บสินค้าให้สามารถใช้พื่นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.บริหารการจัดเก็บสินค้าให้มีความถูกต้อง (ปริมาณ) และไม่เกิดความ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

1.วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ และควบคุมดูแล 2.บริหารจัดการตลาดทุก ๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์ที่มีและผลิตภัณฑ์ในอนาคต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมกระบวนการ

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

1.รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 2.รับผิดชอบการตรวจกระบวนการผลิตและพื้นที่การผลิตตามมาตรฐาน GMP 3.ประสานงานลูกค้า complaint 4.ฝึกอบรมพนักงาน 5.วางแผนและตรวจประเม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

พนักงานขาย

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

พนักงานขายเงินสด(หน่วยรถเงินสด) แสวงหาลูกค้า เพื่อกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เข้าพบลูกค้า นำเสนอขาย สรุปรายงานการขาย ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 9,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย 5)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบยอดคงเหลือของอะไหล่และอื่นๆ -ตรวจนับยอดจำนวนตู้เติมเงิน,ตู้ดื่มน้ำ,งาน Rework,อะไหล่และสินค้าอื่นๆเปรีบเทียบกับระบบ ตามกรอบเวลาที่กำหนด (Cycle count) -สรุปและจัดทำรางานทุก Daily transacion ต่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

ช่างซ่อมอะไหล่ PCB Board (ประจำสาขาพุทธมณฑล สาย5)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

1.ตรวจสอบอาการเสีย และ ซ่อมอะไหล่ PCB Board 2.เปลี่ยน Component Part 3.ลงโปรแกรมให้อุปกรณ์ประกอบตู้ 4.Upgrade Software เวอร์ชั่นใหม่ให้อุปกรณ์ประกอบตู้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Call Center (ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย 5)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- รับโทรศัพท์แก้ไขปัญหาลูกค้าที่เติมเงินแล้วไม่ได้รับค่าโทร - โทรออกแก้ไขปัญหาลูกค้าที่ทำรายการไม่สำเร็จให้ได้รับค่าโทร - แนะนำการใช้งานต่างๆ ของตู้เติมเงินบุญเติม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Logistic Supervisor (ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย 5)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-บริหารจัดการและควบคุมระบบงานการจัดส่งสินค้า และอะไหล่ -บริหารจัดการระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - วางแผนงานด้านความต้องการอะไหล่ของตัวแทนได้ - บริหารจัดการและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ และทั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!!!!

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

1. ปิดงบบัญชีและการเงินในระบบโปรแกรม Express 2. ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน บันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายประจำวัน 3. ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ ในในบริษัท 4. งานอื่นๆตามท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 26,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

เจ้าหน้าที่พิมพ์บิล ประจำศูนย์บรมราชชนนี

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

1. รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูลในระบบ TMS 2. สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้าประกอบกับดูใบตรวจ นับสินค้า 3.บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติด...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 10,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ขาย ด่วน!!!

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

1. นำเสนอขายบริการและสินค้าให้แก่ลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรและลูกค้า 3. รับผิดชอบดูแลลูกค้า ติดต่อ ประสานงาน 4. ออกพบลูกค้า 5. ขยายฐานลูกค้ารายใหม่

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

- บริการลูกค้า - บริการพาร์ทเน่อร์ - รับโทรศัพท์ - ติดตามสถานะสินค้า สถานะจัดส่งสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,500 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เร่งรัด การเงิน

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

1. ประสานงาน ติดตามการจ่ายค่าขนส่ง เเละการวางบิลค่าขนส่ง 2. ประสานงานเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การจ่ายเงิน 3. ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารการวางบิล PO ค่าขนส่งสินค้า 4. งานบันทึกข้อมูล ลูกหนี้ ในระบบบริษัทฯ

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 16,500 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ด่วนมาก!!!

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด

- ประสานงานลูกค้าภายใน เเละ ภายนอก - ติดตามการจัดส่งสินค้า เอกสารการจัดส่ง ให้ลูกค้า - ติดตามการจัดส่งสินค้า เอกสารการจัดส่ง จากบริษัทพันธะมิตร - อัพเดทสถานะสินค้าเเละเอกสารในระบบ TMS บริษัท - จัดส่งเ...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 16,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม พุทธมณฑล

เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ ( Site Marketing)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์และจัดสวน

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

- อายุ 20 -35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ - มีความรู้เรื่องพรรณไม้เป็นอย่างดี - สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ - ลักษณะการทำงาน : ออกแบบภูมิทัศน์ / ออกแบบพืชสวน / จัดสวน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Technicial & Product Advisor

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ 3.รักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

วิศวกรโครงการ

บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

ดูแลงานด้าระบบไฟฟ้าในสายการผลิตที่โรงงาน/ไซท์งานนนอกสถานที่

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

- ดูแลควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ของโครงการ - ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

Sale Area

วี ดิจิตอล จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 13,000 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ทั้งหมด 731 รายการ