Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Application Developer (เงินเดือนตามประสบการณ์)

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. - Developing “out – of the – box” software and creation values-added o...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ETL Developer / ETL System Analyst

Apar Technologies (Thailand) Ltd.

Requirements: Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or other related fields At least 3 years of working experience in Information technology Experience in System Analysis (gat...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,252รายการ
พนักงานคุมเครื่อง

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรและหน้างาน - ขับรถโฟล์คลิฟ - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-รับผิดชอบระบบงานบัญชีขาย / บัญชีลูกหนี้ -จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกับกำภาษี,ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ -จัดทำเอกสารใบสำคัญขายในประเทศ ตลอดจนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอำนาจอนุมัติต่างๆ -ควบคุมและจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าต่างประเทศ - รักษากลุ่มลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่สต็อกการ์ด

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- บันทึกรับ-จ่ายสต็อกการ์ด - สามารถจัดระบบในสโตร์ให้มีระบบแบบแผน - จัดสต็อกให้เรียบร้อย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-วิเคราะห์ยอดขาย -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี -จัดทำเอกสารของฝ่ายขาย -ติดต่อประสานงานให้ลูกค้าที่มาติดต่อ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมอบ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายขาย -จัดเตรียมเอกสาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-สรุปรวบรวมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และงบลงทุนเปรียบเทียบกับยอดที่ใช้จริง -รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ในแต่ละสายงาน -จัดทำงบการเงินรวม เพื่อประชุมผลการดำเนินงาน -ติดต่อกรมสรรพกรเกี่ยวกับข้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล)

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร,อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ขับรถส่วนกลาง - ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่วนกลาง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานขับรถ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ขับรถ 6-10 ล้อ - ขับรถส่งของตามสถานที่ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

โฟร์แมนประจำ Site งาน

Vision Smart City Ltd.

ควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ และ เสร็จตรงตามแผนที่วางไว้, ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ส่งงวดงานผู้รับเหมา จัดการสั่งวัสดุ และ จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

เลขากรรมการบริษัท

บริษัท นีโอ โปร จำกัด

- ดูแลงานด้านเอกสารของกรรมการ - บันทึกรายงานการประชุม - จัดตารางนัดหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Sale Engineer

บริษัท นีโอ โปร จำกัด

- ขายสินค้า - ดูแลลูกค้า และส่งเสริมด้านงานขาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ธุรการ ประสานงาน

บริษัท นีโอ โปร จำกัด

- พิมพ์เอกสาร - ประสานงานระหว่างใน และระหว่างแผนก - จัดเก็บเอกสาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลด้านอนุรักษ์พลังงานและระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานให้ดี - จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

รับสมัครพนักงานขาย (PC.) ลงประจำพื้นที่ขายห้างสรรพสินค้า จำนวนมาก!!! ค่าคอมมิชชั่นสูง

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

** กรุณาโทรสอบถามโดยตรงที่ 02-391-0919 ต่อคุณศุทธดา เนื่องจากการรับสมัครคนลงพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสาขาตลอดค่ะ อาจจะมีบางสาขาที่คนเต็มแล้ว แต่มีสาขาอื่นๆใกล้เคียงที่ยังว่างอยู่ได้ค่ะ ** 1. ดู...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานขาย (PC.) ลงประจำพื้นที่ขายห้างเซ็นทรัล เวสเกท บางใหญ่ ด่วนมาก รายได้ดี!!

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย) 3. เชียร์สินค้า แนะนำสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องครัวให้กับลูกค้า อาทิ เช่น ตู้เย็น, เครื่องล้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

พนักงานขาย (PC.) ลงประจำพื้นที่ขาย ไทวัสดุ บางบัวทอง ด่วน! รายได้ดี

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย) 3. เชียร์สินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องครัว เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องกรองน้ำ ให้ก...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

Call Center Agent (ภาษาไทย)

Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.

แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยว กับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำดูโฮม บางบัวทอง)

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว จำกัด

ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

พนักงานเสิร์ฟ ประจำร้านไอเบอร์รี่ เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่

บริษัท ไอเบอร์รี่ โฮมเมด จำกัด

1.รับ-เสริฟ์ออเดอร์ และแนะนำเมนูให้ลูกค้า 2.บริการลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

รับสมัครด่วน//ประจำร้านอาหารPepper Lunch สาขายูเนี่ยนมอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิล สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาขาจามจุรีสแควร์ สาขาสีลมคอมเพล็ก สาขาบิ๊กซีพระราม4 สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาเซ็นทรัลเวทเกต ติดต่อสอ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ครัว ผช.กุ๊ก บริการหน้าร้าน เสิร์ฟ ต้อนรับ บริการความสะดวกแก่ลุกค้า ทำงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดในอนาคต -ประจำ9500 บาท/ด (ทำงานวันละ 8 ช.ม./วัน) -พาร์ทไทม์ 45 บาท/ช.ม.(ทำงานวันละ 6-8 ช.ม./วัน) **ยิ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 11,500 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยกุ๊กอาหารญี่ปุ่น(ครัวร้อน) ประจำสาขา 17 สาขา (ใกล้บ้าน กทม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครราชสีมา)

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

- ดูแลและจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว - และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านภัคตาคารอาหารญี่ปุ่น(ประจำสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบายของริษัทฯ(บริหารยอดขาย QSC COG) ที่วางไว้ โดยมีเรื่องมาตรฐานการบริการลูกค้า การบริหารTeamงาน การบริหารความสะอาดของร้าน ยอดขายของร้าน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น(ประจำสาขาใกล้บ้าน 18 สาขา กทม หรือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี)

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

-มีความเป็นผู้นำที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็น TEAM โดยให้พนักงานทุกท่านทำงานเป็น TEAM WORK -บริหารพนักงานให้ปฎิบัติอยู่ในกฎระเบียบบริษัท และให้พนักงานทุกท่านมีความสุขในการทำงาน -บริหารยอดขายให้ได้...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 2,252 รายการ