Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales spec (ด่วน!)

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.วางสเป็คกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนาการรวมถึงเจ้าของโครงการ สร้างความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ออกแบบ และเจ้าของ 3.สนับสนุนข้อ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี ด่วน!!!

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,543รายการ
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1.ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ากรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2.ตรวจเช็คสภาพรถยนต์/เครื่องยนต์ก่อนการขับ 3.ตรวจเช็คเอกสารการขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วน 4.เช็คความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าที่บรรทุก รวมถึงการจัดเรียงเพื่อป้องกันคว...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. ขับรถตามคำสั่งของผู้บริหาร และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ 2. ดูและทำความสะอาดรถ 3. งานอื่นๆ ที่อยู่ในความดูและรับผิดชอบของพนักงานขับรถทั้งหมด

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1) ประสานงาน SP.ต่อรองราคา 2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 3) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ 4) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

-มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ -ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ จป. ระดับวิชาชีพ ตามกฏกระทรวง (เพิ่มเติม 42 ชม.) -มีใบอนุญาต จป. วิชา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (Import-Export Staff)

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำโปรโมชั่นสินค้าในกลุ่มสินค้าที่จะขายในช่องทางขาย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มที่ดูแล พร้อม...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

แม่บ้าน

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

-ทำความสะอาดบริเวณในบ้านและรอบบ้านให้เรียบร้อย -ซัก-รีดเสื้อผ้าได้ดี -ทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง -ทำอาหารได้ -รับปฏิบัติงานที่บ้านเจ้านาย -ลาหยุดงานได้ เดือนละ 1 ครั้ง

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

Sales Representative

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. รับสมัครองค์กร บริษัทตัวแทนจำหน่าย และผู้มีความสามารถงานด้านการขาย จำพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน และขวด PET 2. ไม่ต้องประจำสำนักงาน ทำสัญญา Contact การขาย 3. มีค่าใช้จ่ายน้ำมันรถประจำให้ทุกเดือน 4. I...

เงินเดือน(บาท) : 3,500 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

- ควบคุมคุณภาพสินค้า ควบคุมของเสียจากการผลิต ลดความผิดพลาดจากกการผลิต เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัทที่วางไว้ - ควบคุมและวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า - บริหาร จัด...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

- ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน - จัดทำแผนกซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - ติดต่อผู้รับเหมาห...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ไทรน้อย

เจ้าหน้าที่ Telesales (สนง.กรุงเทพ)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.จัดการด้านการขายทางโทรศัพท์, ทำใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิต และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า 3.ประสานงานด้านการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำและติดตามการรับช...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.รับใบออเดอร์ เช็ควัตถุดิบ คำนวนการผลิตให้ตรงตามSHIPMENT 2.เช็คอุปกรณ์ PACKING เขียนใบPRและชั่งอุปกรณ์PACKINGเข้าแต่ละออเดอร์ 3.คำนวนINGREDIENTและเขียนPRนำเข้าแต่ละออเดอร์ 4.แจ้งวันโหลดสินค้าและนัดละ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างคุมเครื่องฟรีส

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ควบคุมเครื่องฟรีส Co2,N2,Auto WT,Auto GLAZE และการเปิด-ปิดเครื่องก่อนเริ่มงาน 2.ควบคุมอุณหภูมิขาออก การทำความสะอาด การตรวจสอบเครื่องมือก่อน-หลังเลิกงาน 3.หลังเลิกงานSetนน.ตามใบสั่งงาน F-PD-011 เลือ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าแผนกบุคคล

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ดูแลงานด้านฝึกอบรมและด้านค่าจ้างเงินเดือน 2.ตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างของพนักงาน รายวัน รายเหมา พนักงานรายเดือน ส่งหน่วยงานบัญชี 3.ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงานรายตัว และสถิติการลงบันทึกเวลา การ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1.ดำเนินงานตามแผนPMเครื่องจักร 2.ซ่อมแซมแก้ไข/ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ 3.ติดตั้ง/ย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรฝ่ายขาย/Sales Engineer

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1. รับผิดชอบเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกตลาดเพื่อสรรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสินค้าและบริการของบริษัท 3. วางแผนการขาย และนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sales Representative

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1. รับผิดชอบเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกตลาดเพื่อสรรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสินค้าและบริการของบริษัท 3. วางแผนการขาย และนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1. จัดทำภาษีอากร, ภาษีมุลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 2. บันทึกบัญชีทรัพย์สิน, การคิดค่าเสื่อม, การตั้งเจ้าหนี้การค้าทั้งในและต่างประเทศ, การปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน 3. ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เจ้าหน้าที่การตลาด

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1. ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด 2. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3. ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำสินค้า 4. ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

วิศวกรโครงการ/Project Engineer

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1. รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล และจัดการสินค้าคงคลัง วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ 2. รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล สินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแต่ละราย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นหา และบริการหลังการขายของบริษั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ผู้จัดการฝ่ายขาย/Sales Manager

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1. รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขาย บริหารทีมขาย และการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมทีมขายในการสร้างยอดขายให้กับบริษัท 2. รับผิดช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ผุ้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงาน ศรีราชา)

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1.รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และวางแผนกลยุทธ์การขาย การผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2.ประสานงานในการวางแผนการติดตั้ง ส่งมอบงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายผลิต งานประกอบ งานทำสี งานระบบไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี ศรีราชา

ช่างเทคนิค

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1.มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือเครนอย่างน้อย 1-3 ปี 2.รับผิดชอบงานตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ออกให้บริการลูกค้าตามตารางที่หัวหน้ากำหนด 4.เบิกและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ/สาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ผู้ช่วยช่าง

EUROCRANE (ASIA) CO.,LTD.

1.มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือเครนอย่างน้อย 1 ปี 2.มีความขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้น

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

ทั้งหมด 38,543 รายการ