Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี ด่วน!!!

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี

พนักงานขาย ** ด่วน **

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด

- นำเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย - หากมีประสบการณ์งานขายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเคยติดต่องานในนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,630รายการ
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์นวัตกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานด้านเอกสาร สารบรรณ จัดหา/ปรับปรุงคู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ -จัดทำแผนงาน โครงงาน กิจกรรมประจำปีต่าง ๆ -ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม -ประสานงานการจดทะเบียนสิทธิบัตรงานนวัตกรรม -จัดทำงบประม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Creative Writer (ภาษาอังกฤษดีมาก)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-เขียน/แปล ข่าวและบทความ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย -สัมภาษณ์ ค้นคว้า ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมาเขียน content ในสื่อต่าง ๆ ของสถาบันฯ -ร่วมรับผิดชอบงานในกองบรรณาธิการ PIM Magazine รายเดือน -งา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานด้านงบประมาณ การเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ -ดูแลงานด้านพัสดุ คุรุภัณฑ์ -อำนวยความสะดวกให้อาจารย์ และนักศึกษา ประสานงานเตรียมอุปกรณ์ห้องบรรยาย -จัดงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา -ดูแลงานกิจกร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ -Web Application

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ออกแบบและวางโครงสร้างของเว็บไซต์ บริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย -ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 , CSS3 , PHP เป็นต้น -จัดเก็บความต้องการ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ตามความต้องการของ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกงานนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกงานในสถานประกอบการระหว่างนักศึกษาและสายการบินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการทำงานเป็นทีม เพื่อจัดเตรียมสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษา -ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงานตาม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะการจัดการโลจิสติกส์ฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกงานในสถานประกอบการ ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการทำงานเพื่อเตรียมสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษา -ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงานตามสถานประกอบการต่า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

Programmer คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลสื่อ Social Media สามารถใช้ภาษา Java / Object C / Swift ได้ดี -สามารถ Config Server Linux OS ได้ดี เขียน Apps for Mobile Advance -มีความรู้ด้าน Cross Platform / API ได้ดี -พัฒนาระบบ Intranet ภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยง สำนักบริหารอาคารและทรัพย์สิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ให้บริการจัดเลี้ยง สำหรับผู้บริหาร บุคคลากร และแขกที่มาร่วมงาน -บริหารจัดการทีมงานจัดเลี้ยง -มอบหมาย แบ่งงาน จัดสรรงานประจำวันให้แก่ทีมงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการสั่งซื้ออาหาร -ด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

- รับเรื่องติดต่องานเคาน์เตอร์ บริการงานทะเบียนแก่นักศึกษาไทย-ต่างชาติ - ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ด้านงานทะเบียนและประมวลผลแก่ผู้ที่มาติดต่อ - ทำรายงาน เก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ และจัดทำแบบประเมินความพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษ (ระบบราง)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานเอกสาร การเบิกจ่าย งบประมาณทั้งหมดของโครงการ -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-รับผิดชอบงานเอกสารธุรการสำนักงานทั้งหมด -ร่างจดหมาย หนังสือโต้ตอบต่าง ๆ -จัดประชุม ทำรายงานการประชุม ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างการประชุม -จัดทำแผนปฏิบัติงานและกำหนดการของงานในช่วงระยะเวลาต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการหลักสูตร iMTM (ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างและรักษาเครือข่ายความร่วมมือ -สนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของหลักสูตร -วางแผนงบประมาณ การจัดทำโครงการ และการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของโครง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-รวบรวมข้อมูลบันทึกบัญชีการซื้อ ขาย โอนย้าย ทำลาย บริจาค ทรัพย์สินทั้งระบบให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าบัญชีด้านจ่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-จัดทำรายการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและตามมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินในแต่ละรอบการจ่ายให้ผู้มีอำนาจลงนาม ทันตามเวลาที่กำหนด -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการจัดการโรงแรมฯ (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานเลขานุการ งานธุรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงาน นัดหมายหน่วยงานทั้งภายนอก-ภายใน -จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ -ดูแลงานจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ การจองห้องประชุม -ประสานงานกับอาจารย์ผู้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

จนท.ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษาฯ คณะวิศวะฯ (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (ทั้งในและต่างประเทศ) -ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติงาน -วางแผน และ ดำเนินงาน ด้านแผนฝึกปฏิบัติงาน -ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ตามที่ได...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายธุรกิจอาหาร(ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจอาหาร -จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจอาหาร -ดูแลระบบฐานข้อมูลเครือข่ายธุรกิจอาหาร -จัดทำรายงาน สรุปผลรายงานการประชุมและความร่วมมือต่าง ๆ -จัด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

IT Support

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-แก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ -บำรุงรักษา และจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ติดตั้ง แก้ไขปัญหา MS Windoes,MS Office,MS Server,Mac OS และโปรแกรมพื้นฐานอื่น ๆ ได้ -จัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 38,630 รายการ