Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรรมโยธา

บริษัท คาร์ลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่หลัก ( Key Responsibilities ) 1. บริหาร...

เงินเดือน(บาท) : 32,000 11/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง

Accounting Manager **ด่วน**

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด

ปิดบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน สามารถ Present กับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ สาขารังสิต

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำการส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามเวลาท...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 13,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานออฟฟิศเปิดใหม่ทุกส่วนงาน

C.S.I. Intertrade Co.,Ltd

ประสานงานการทำงานออฟฟิศเปิดใหม่ในทุกส่วนงาน - จ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ปากเกร็ด

พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขา ร่มเกล้า ด่วน !!!

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.

ทำหน้าที่ในคียข้อมูลใบขนส่งสินค้าของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 12,000 18/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,054รายการ
Sales Project Executive

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-จัดหาโครงการใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า -รักษาฐานลู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -บันทึกข้อมูล-คีย์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-กำกับดูแล วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่ายการทำเอกสาร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Sale Support

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ติดตามการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำราย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานรายวัน

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -บันทึกข้อมูล-คีย์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Engineer Support

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Monitor และบริหารตู้ Out of Service วิเคราะห์ปั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Technician

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

1.ให้คำปรึกษาทางเทคนิคให้กับตัวแทนบริการบุญเติม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Programmer

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- พัฒนาระบบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ ภาษา ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ติดตามโจรกรรม

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

• จัดการ, แก้ไขปัญหา และหาวิธีการป้องกันตู้บุญเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

IT Compliance

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- Improving and maintaining policies, processes...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานเก็บเงิน/ซ่อมตู้

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-เก็บเงินที่ตู้บุญเติมในพื้นที่รับผิดชอบ -ตรวจส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Mobile Application Developer (iOS)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-พัฒนาโปรแกรมทางด้านมือถือ Android และ iOS -ปรั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานติดตั้งตู้บุญเติม

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-ติดตั้งตู้ เปลี่ยนตู้ ตู้บุญเติม -ย้ายจุดติดตั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- Being responsible for managing strategy and t...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Sales Manager

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-วางแผนการขาย -ผลักดันให้ ARPU เพิ่มขึ้นลดจำนวน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Business Development Supervisor

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-พัฒนาผลิตภัณฑ์กำหนดแนวคิดประสานงานธุรกิจ -กำหน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

IT Suppervisor

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-กำหนดควบคุมตรวจสอบทีม IT เพื่อให้ทำตาม Process...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ทรัพย์สิน/อะไหล่

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-บัญชีทรัพย์สินและคลังสินค้า เบิก-จ่ายสินค้า -บ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้และทรัพย์สิน

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-จัดทำการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย -บันทึกบัญชีภาษี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขาย/PC ประจำร้านหนังสือ Book Friend (หน่วยแทน)

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

*** สามารถเดินทางไปในสาขาที่บริษัทกำหนด *** - ส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

พนักงานขายประจำร้านหนังสือ Bfriend สาขาเซ็นจูรี่มูฟวี่(อนุสาวรีย์ชัยฯ)

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริการงานขายในร้านหนังสือ แนะนำสินค้า จัดเรียง ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Compliance Supervisor

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- งานด้านการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

รับสมัคร DA ขายเวชสำอาง แบรนด์ Vichy La Roche-Posay ประจำร้าน รพ. เปาโล สะพานควาย+พญาไท2

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

พนักงานประจำเชียร์ขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ แบรน...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

รับสมัครพนักงานธุรการ (ทำงาน 3 เดือน) บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บทะเบียนประวัติคนต...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 19/10/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

ทั้งหมด 1,054 รายการ