Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Merchandising Manager Thai book (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- ดูแลควบคุมวางแผนในส่วนการจัดซื้อเติมเต็มสินค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Visual Merchandise Manager (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่งของร้านหนังสือ B2S ...

เงินเดือน(บาท) : 45,000 - 55,000 19/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

ช่างแพทเทินร์น

บริษัท ซอนนี่-เท็กซ์ จำกัด

ทำแพทเทินร์เสื้อผ้าทุกประเภท ทำจากโปรแกรมทำแพท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 19/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน

Merchandising Manager Stationery (ปฏิบัติงานสีลม)

บีทูเอส จำกัด

- ดูแลควบคุมวางแผนในส่วนการจัดซื้อในส่วน Produc...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 37,942รายการ
ผู้บริหารโครงการ / ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. ประสานงานทั่วไป 2. จัดซื้อ 3. ทำงานด้านเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

พนักงานแคชเชียร์/พนักงานจำหน่ายของที่ระลึก(ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญ)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-รับชำระค่าสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ -จัดเรียงสินค้า...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

แม่บ้านสำนักงาน

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในสำนั...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1.รับและตอบคำถามทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าทั้งข้อมูลเ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ตามหลักสูตรการอบรมที่กำหนด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- งานสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้แต่ละแผนก - ดูแลก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- ดูแลงานด้านเอกสารงานบุคคล - สรรหาและว่าจ้างบุ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

แคชเชียร์ (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- รับชำระค่าสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ ทั้งเงิดสดและเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- รับผิดชอบการปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชี - คำนวณ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

เจ้าหน้าที่เทคนิคซ่อมบำรุง (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- ดูแลงานตกแต่ง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง เช่น งานกระเบื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

หัวหน้าฝ่ายระบบอาคารและซ่อมบำรุง (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงอาคาร (งานตกแต่งก่อสร้าง)...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

เลขานุการผู้บริหาร (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้อำนวยการโครงการสวนสนุก (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด - วางแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ช่างเทคนิคไฟฟ้า/อิเล็คทอนิกส์ (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- ดูแล รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าของอาคารและสถานที่

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุง (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

-จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่างๆ ที่เกี่ย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

- จัดทำข้อมูล เก็บและสร้างฐานข้อมูลลูกค้า , วิเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. ดูแลและรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดสถานที่ท่องเที่ยว (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. บริหารจัดการและกำหนดนโยบาย ทิศทางในส่งเสริมก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ / Information (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. รับและตอบคำถามทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าทั้งข้อมูล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

หัวหน้าประจำสวนสนุก (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. จัดการระบบสวนสนุกด้านความปลอดภัย 2. ตรวจ และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการสวนสนุก (Zone) (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. บริหารจัดการระบบสวนสนุก 2. บริหารจัดการค่าใช...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. วางแผนกิจกรรมตลอดทั้งปี 2. ติดต่อ และ ประสาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

Event Creative (ภูเก็ต)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1. คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์ เพื่อขาย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/01/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต เมือง

ทั้งหมด 37,942 รายการ