Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,552รายการ
หัวหน้าส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรม (ประจำโรงงาน จังหวัดนครปฐม)

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรม - วิเคราะห์แผนงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม - ควบคุมการดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมให้ตรงตามแผน - ประเมิณผลและสรุปการพัฒนาและฝึกอบรม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- วางแผนงานด้านพัฒนา และฝึกอบรบุคลากรทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง - วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปีของงานด้านฝึกอบรม และงานด้านพัฒนา - ให้คำปรึกษา /วิเคราะห์/แนะนำเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาบุคลาก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

กุ๊กร้านข้าวมันไก่ ประจำสาขา ม.หอการค้าไทย

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

-ทำอาหารข้าวมันไก่และตามออร์เดอร์ของลูกค้า -จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อพร้อมประกอบอาหาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

พนักงานคลังสินค้า(รายวัน) เพศชาย/หญิง ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

ทำหน้าที่รับ-ส่งสินค้า ตรวจนับสินค้า จัดเก็บสินค้า ค่าจ้างรายวันๆละ 300 บาท ไม่รวมค่าโอที

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า(Warehouse Supv.)/ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(Warehouse Section Head) ประจำจังหวัดนครปฐม

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการตรวจนับ จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้า (ด่วน!! รับจำนวน 8 อัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ)

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

พนักงานคลังสินค้า(รายวัน) ประจำคลังห้องเย็นฐานทัพเรือสัตหีบ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

ทำหน้าที่รับสินค้า จัดเก็บสินค้า ตรวจนับสินค้า และโหลดสินค้าขึ้นรถ #ค่าจ้างรายวันๆละ 300 บาท/วัน #เบี้ยขยัน 40 บาท/วัน #มี OT ตามความจำเป็นของงาน ..ค่าจ้างออก 2 ครั้ง ทุกวันที่ 16 และ 28 ของเดือน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายขายไส้กรอกและลูกชิ้น

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- บริหารงานขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ทั้งยอดขายและกำไร - วางแผนงานและกลยุทธในการขาย ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดสด - วิเคราะห์ ประเมิน สรุปยอดขาย - ดูแล ควบคุมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการขาย - ตัดสินใจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสามพราน

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- ควบคุม และบริหารกระบวนการผลิต, คำนวณต้นทุน วัตถุดิบ, อัตรากำลังการผลิต ประจำวันให้เป็นไปตามที่กำหนด (ทั้งคุณภาพ และจำนวนการผลิตตามที่วางแผนไว้) ให้ทันเวลาต่อการส่งมอบ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Cashier ประจำร้านข้าวมันไก่ สาขา ม.หอการค้าไทย

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- คิดเงินลูกค้า - ตีบิล ทอนเงิน ออกใบกำกับภาษี - ดูแลลูกค้าที่ซื้อแบบ take way - ดูแลความสะอาดใน counter

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดของบริษัท เช่น งานยานพาหนะ, งานอาคารสถานที่,งานสาธารณูปโภค 2. อำนวยความสะดวกด้านงานธุรการให้แก่ทุกหน่วยงาน 3. ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่างๆ เพื่อให้ง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

Environment and Safety Manager

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ดูแลและคว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

หัวหน้าส่วน Internal Control

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. วางแผน ทบทวนนโยบาย จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและระบบคุณภาพ 2. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในแต่ละกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ช่างเทคนิค

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- ตรวจสอบสัญญาโครงการ แบบรูป และเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ - วางแผนกำลังคน เครื่องจักรต่างๆ แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า - ตรวจสอบแผนงานของผู้รับเหมาช่วง,กำกับควบคุมงานทางด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

Graphic Designer ด่วน (ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี)

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างดี(เพคเกจจิ้ง, โบรชัวร์, นามบัตร, สื่อสิ่งพิมพ์, Multimedia) สำหรับส่งเสริมงานขายและการตลาด - เน้นการออกแบบที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

- รับผิดชอบการควบคุม และดำเนินการจัดเก็บ ตรวจนับ และเคลื่อนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - บริหารการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนขนส่ง

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

1. วางแผน และบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกันนโยบายของบริษัท 2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการขนส่งสินค้า เพื่อทำให้องค์กรมีการปรับเปล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

พนักงาน PC

KIKUYA SIAM CORP., LTD.

พนักงานขาย PC ประจำห้าง จำหน่ายเสื้อผ้าสตรีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พนักงานบัญชี

KIKUYA SIAM CORP., LTD.

ทำเกี่ยวกับงานบัญชี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ด่วน!!พบกันวันอังคารที่ที่ฟิวเจอร์รังสิตเวลา14.00น.เป็นต้นไปที่ฟิวเจอร์รังสิต ชั้นB++รับสมัครพนักงานประจำร้านS&Pสาขาเปิดใหม่ ม.รังสิตติดต่อพี่เฟรส

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

ตำแหน่งที่รับ 1.พนักงานเครื่องดื่ม 2.พนักงานขายเบเกอรี่ 3.พนักงานบริการ 4.พนักงานครัวไทย 5.พนักงานเเคชเชียร์

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 11,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

ด่วนมาก!!! พนักงานขายเบเกอรี่ประจำจุดขาย เดอะสตรีทรัชดา (เพศหญิง) Tel. พี่เฟรช

S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.

-ขายเบเกอรี่ -อบพาย -เขียนหน้าเค้ก -งานที่ได้รับมอบหมาย สนใจติดต่อพี่เฟรช 062-5912682 ID line : wiwatsnp

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

พิบูลรุ่งเรือง

ช่างไฟประจำบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

ช่างทำสีรถยนต์

พิบูลรุ่งเรือง

ช่างประจำบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

ช่างตรวจสภาพรถยนต์

พิบูลรุ่งเรือง

ช่างประจำสถานตรวจสภาพรถ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

คีย์ข้อมูล

พิบูลรุ่งเรือง

คีย์ข้อมูลลูกค้า และติดตามอัพเดทข้อมูล TEL : 091-4639453 K.ฝน LINE : @parttime (มี@ข้างหน้าด้วย)

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา หาดใหญ่

พนักงานธุรการฝ่ายขาย *** ด่วนมาก สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที

บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส.ดี.โอ. จำกัด

- ดูแลเอกสารด้านการขาย - ติดต่อประสานงานทั้งในส่วนของพนักงาน และลูกค้า - เปิดบิล (PO) , เบิก-จ่าย สินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 38,552 รายการ